Konsultācijas, pasūtījumi P-Pk 8:30-17:00 +371 22337102

Mājaslapas lietošanas noteikumi.

Vispārējie noteikumi.

Interneta veikals Birojs.lv (turpmāk saukts arī kā Birojs.lv vai Pārdevējs) ir mazumtirdzniecības interneta veikals, kurš apkalpo publiskā sektora klientus (turpmāk saukti – Pircējs) - valsts pārvaldes institūcijas, pašvaldības un kapitālsabiedrības ar kurām noslēgts sadarbības līgums publisko iepirkumu (cenu aptaujas, tirgus izpētes, atklātie konkursi) rezultātā. 

Šie lietošanas noteikumi (tekstā saukti Noteikumi) paredz interneta veikala Birojs.lv izmantošanas vispārējos nosacījumus. Noteikumi ir piemērojami, ja Pircējs izvēlas, pasūta un iegādājas Birojs.lv interneta veikalā piedāvātās preces un/vai pakalpojumus.

Pircēju - juridisko personu vārdā rīkojas to izpildinstitūcijas vai pilnvarotie pārstāvji, piereģistrējoties Birojs.lv lapā Noteikumos noteiktā kārtībā. 

Starp Pircēju - juridisku personu un Pārdevēju ir noslēgti līgumi, kuri nosaka pušu pienākumus un tiesības. Līgumos neietvertie noteikumi, kas atrunāti Noteikumos Pircējam ir saistoši.

Interneta veikala Birojs.lv preču un pakalpojumu tirdzniecību organizē un veic Hestio AS, vienotais reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā 40003972121, juridiskā adrese: Kleistu iela 18A - 2, Rīga, LV-1067.

Pasūtījuma veikšana.

Katram Pircējam, kurš vēlas veikt pirkumu Birojs.lv ir jābūt reģistrētam Birojs.lv un jāsaņem lietotājvārds un parole. Lietotājvārds un parole Pircējam tiek piešķirta pēc sadarbības līguma noslēgšanas ar Pārdevēju un attiecīga pieprasījuma saņemšanas no Pircēja un/vai tā pilnvarotās personas.

Piesakot Pircēju, kā interneta veikala Birojs.lv lietotāju, Pircējam jānorāda iestādes nosaukums, noslēgtā līguma Nr, vārds, uzvārds, kontaktinformācija un piegādes adrese.

Reģistrāciju iespējams veikt piesakot to e-pastā: publiskieiepirkumi@hestio.lv vai zvanot uz tālruni: +371 22337102

Lai veiktu pasūtījumu, Pircējam jāveic sevis identificējošas darbības, pieslēdzoties interneta veikalam ar speciāli šim nolūkam piešķirtu identifikatoru – lietotājvārdu un paroli. 

Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir izlasījis, sapratis un piekrīt šiem Lietošanas noteikumiem. Pircējam nav atļauts pasūtīt preces un/vai pakalpojumus no interneta veikala Birojs.lv, ja Pircējs nav izlasījis un piekritis Lietošanas noteikumiem. Ja Pircējs veic pasūtījumu, uzskatāms ka Pircējs ir piekritis Lietošanas noteikumiem to aktuālajā redakcijā.

Pircējs, pabeidzot pasūtījuma noformēšanu, ir apstiprinājis pasūtīto preču/pakalpojumu sortimentu, daudzumu, cenu un piegādes noteikumus.

Pircējam, neatkarīgi no saziņas informācijas iestatījumos atzīmētā, uz norādīto saziņas līdzekli tiek nosūtīti paziņojumi par veiktiem pasūtījumiem (piemēram, pasūtījuma apstiprinājums, ziņas par piegādi u.tml.). Šie paziņojumi ir nepieciešami līguma izpildei, t.i. pasūtījumu izpildei un Pircēja informēšanai par pasūtījuma statusu.

Pircējs ir atbildīgs par patiesas un pareizas informācijas sniegšanu un par tam izveidoto pieslēgšanās datu saglabāšanu. Reģistrēts Pircējs droši glabā sava klienta profila pieejas datus un neatklāj klienta profila pieejas datus citām personām. Pircējs pilnā mērā atbild par visām darbībām, kas tiek veiktas viņa klienta profilā, tai skaitā iesniegtajiem preču pasūtījumiem, lietotāja komentāriem u.c. Ja Pircēja klienta profilu būs izmantojusi cita persona, Pārdevējs uzskatīs, ka darbības ir veicis Pircējs. Ja Pircējs ir aizmirsis pieejas datus savam klienta kontam, Pircējs vēršoties publisko iepirkumu nodaļā (e-pasts: publiskieiepirkumi@hestio.lv vai tālrunis: +371 22337102) tos var atjaunot.

Pircēja - juridiskas personas pasūtījumus izdara tā pārstāvji. Pārdevējam nav pienākums pārbaudīt vai pasūtījumu juridiskas personas vārdā ir veicis tā pārstāvis.

Cena, maksājumi.

Preču cenas interneta veikalā Birojs.lv ir norādītas EUR valūtā. Cenas ir norādītas neiekļaujot piemērojamo pievienotās vērtības vai citu nodokli. Reģistrēts Pircējs savā profilā var izmainīt cenu atainojumu ar vai bez iekļauta pievienotās vērtības nodokļa.

Pārdevējs ir tiesīgs mainīt cenas. Preces tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā interneta veikalā pasūtījuma izveidošanas laikā. Atkarībā no Pircēja izmantotās kredītiestādes, Pircēja veiktajam maksājumam, kredītiestāde var piemērot savu bankas komisiju.

Cenas vai to veidošanās mehānisms var būt individualizēts un šajā gadījumā tas būs atkarīgs no Pušu noslēgtā līguma. Cenas un/vai cenu un atlaižu veidošanās mehānisms ir noteikts noslēgtajā līgumā un atbilstoši atainojas interneta veikalā Birojs.lv konkrēta Pircēja profilā.

Parasti cenu veidošanās mehānisms atbilst tālāk norādītajam, tomēr Pārdevējs patur tiesības izveidot arī citādu cenu atainojumu.

Parastā preces/pakalpojuma cena ir Standarta cena. Nereģistrētam interneta veikala apmeklētājam (viesim) cena interneta veikalā atainota kā Klienta cena. Reģistrēta Pircēja cena interneta veikalā būs redzama konkrēta Pircēja profilā pēc tam, kad starp Pusēm noslēgts līgums un Pircējs reģistrējies interneta veikala Pircēja profilā. Šādam Pircējam, Pircēja profilā var tikt atainota arī Standarta cena un ja Standarta cenai tiek piemērota pielīgtā atlaide, tā konkrēta Pircēja profilā interneta veikalā tiks atainota kā Jūsu cena.

Svarīgi: akcijas cenas ir spēkā tikai interneta veikalā veiktajiem pasūtījumiem. Veicot pasūtījumu telefoniski vai e-pasta veidā, akcijas cenas var netikt piemērotas.

Pārdevējs pēc saviem ieskatiem, var piemērot atlaides, akcijas cenas, izvietojot tās aktuālajā internetveikala Birojs.lv piedāvājumā vai piešķirt konkrētam Pircējam, izvietojot interneta veikala Pircēja profilā. Atlaides un to lielums var tikt noteiktas Pušu līgumos. Dažāda veida atlaides nesummējas, bet Pārdevējs patur tiesības noteikt arī citu kārtību.

Ja Pušu noslēgtajā līgumā nav atrunāts nosacījums par bezmaksas piegādi un vienlaicīgi nav atrunāta piegādes maksa, Pārdevējam ir tiesības, vienpusēji pēc saviem ieskatiem, noteikt piegādes maksu un minimālo pirkumu groza summu, t. i., minimālo summu, par kuru Pircējam jāizvēlas un jānopērk preces interneta veikalā, lai pasūtījums tiktu izpildīts. Ja Pircējam ir piemērojama piegādes maksa, tā būs jāmaksā papildus preču/pakalpojuma pirkuma cenai. Piegādes maksa var būt atkarīga no pasūtījuma vērtības un piegādes attāluma. Par piegādes maksām un piegādes teritoriju plašāka informācija sadaļā PIEGĀDE.

Piegādes maksa tiek piemērota, gadījumos, ja Pircēja vainas dēļ tiek veikta preču apmaiņa, papildus piegāde vai citas jau izdarīta pasūtījuma korekcijas, kas izsauc preču piegādi (pirmreizēju vai atkārtotu), kuru summa ir mazāka par bezmaksas piegādes noteiktajiem kritērijiem.

Visos gadījumos, kad Pārdevējam ir jāatmaksā Pircējam kādas naudas summas (piemēram par nepiegādātām/atgrieztām precēm/pakalpojumiem), atmaksājamā nauda tiks pārskaitīta uz Pircēja kontu Latvijas kredītiestādē no kura tika veikts Pircēja maksājums. Ja maksājums veikts no kredītiestādes, kas nav Latvijā un/vai šādam maksājumam kredītiestāde piemēro komisiju, kas ir lielāka nekā piemēro Latvijas kredītiestādes, Pārdevējs var pieprasīt Pircējam norādīt naudas atmaksai Latvijas kontu vai segt šādu bankas komisiju. Noteikumos minētajos gadījumos Pārdevējs tiesīgs no atmaksājamās naudas summas ieturēt preču piegādes maksu.

Promo kodu izmantošana.

Birojs.lv akcijas kods - sistēmā uzģenerētais kods, kas piešķir atlaidi, veicot pirkumu vai nodrošina mārketinga kampaņas noteikumu izpildi.

Birojs.lv akcijas koda lauks ir pieejams reģistrētiem lietotājiem;

Lai izmantotu akcijas kodu, informējiet par to savu klientu menedžeri;

Pēc manuāla koda ievadīšanas, norādītā koda vērtība tiks piešķirta kā atlaide no kopējās pasūtījuma summas, pasūtījuma apstrādes brīdī.

Akcijas kods ir izmantojams vienā pirkuma reizē un tam norādītajā termiņā. To nav iespējams dalīt vairākos pirkumos.

Piegāde.

Veicot Preču/pakalpojumu pasūtījumu Pircējam ir iespēja izvēlēties piegādes dienu, kāda ir norādīta interneta veikalā Birojs.lv. Preču piegādi Pārdevējs veic no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 9:00 līdz 17:00. Pārdevējs nodrošina preču piegādi tikai noteiktā reģionā, kā tas norādīts Piegādes sadaļā. Pārdevējs tiesīgs mainīt piegādes reģionu. Pārdevējs nodrošina preču piegādi līdz Pircēja pasūtījumā norādītās adreses galvenajai ieejai.

Pārdevējs piegādā preces/pakalpojumus uz Pircēja norādītu adresi un Pircējs nodrošina, ka tā pārstāvis pieņem preces/pakalpojumus. Pārdevējam nav jāpārbauda personu identitāte, kuras atrodas piegādes vietā un pieņem preces/pakalpojumus.

Pārdevējs dara visu iespējamo, lai pasūtījumu piegādātu nolīgtajā laikā, bet ne vienmēr tas ir iespējams. Pārdevējs neuzņemas atbildību par piegādes laika neievērošanu, ja atkāpe notikusi Pircēja dēļ vai citu nenovēršamu (satiksme, ceļu remonts utaml.) apstākļu iespaidā.

Pārdevējs dara visu iespējamo, lai pasūtījumu pilnībā izpildītu. Ja komplektējot pasūtījumu Pārdevējs konstatē, ka pasūtītā prece ir izpirkta, Pārdevējs tiesīgs, izmantojot Pircēja norādīto saziņas rīku, kontaktēties ar Pircēju par pasūtītās, bet neesošās preces aizstāšanu.

Ja Pircēju paredzētajā piegādes laikā/dienā nevar sazvanīt un Pārdevēja kurjeram nav iespējas nodot preces/pakalpojumus Pircējam, kurjers turpina ieplānoto reisu un preces atgriežas Pārdevēja noliktavā.

Ja preces ir atgrieztas Pārdevēja noliktavā Pircēja vainas dēļ, Pircējam nākamajā darba dienā tiek piegādātas tās pašas preces. Ja tās ir bijušas svaigās pārtikas preces (piem. banāni vai piens) vai preces ar īsu derīguma termiņu, šo preču kvalitāte var tikt ietekmēta. Pircējs pats uzņemas atbildību par šādām precēm un Pircējam minētās preces netiks kompensētas vai mainītas.

Enerģijas dzērienus un alkoholu ir tiesīgs saņemt tikai pats Pircējs – juridiskas personas pilnvarota fiziska persona personīgi, kura ir pilngadīga. Ja Latvijas Republikas normatīvie akti paredz, ka noteiktas preces var iegādāties tikai personas, kurām ir tādas tiesības (piemēram alkohola iegādei nepieciešamais vecums), Pārdevēja kurjeram piegādes brīdī ir tiesības pārliecināties vai saņēmējs tiesīgs attiecīgās preces iegādāties. Kurjeram konstatējot, ka Pircējam nav tiesību iegādāties pasūtītās preces, līgums par tādu preču pārdošanu uzskatāms par nenoslēgtu, preces Pircējam netiek nodotas. 

Ja iepriekš minēto iemeslu dēļ prece nevar tikt nodota pircējam, Pārdevējam ir tiesības no Pircējam atmaksājamās summas ieturēt preču piegādes izdevumus. Par alkoholisko dzērienu tirdzniecību tuvāka informācija ir zemāk, rindkopā Alkoholisko dzērienu iegāde.

Pieņemot no Pārdevēja kurjera preces, Pircējs pārbauda sūtījuma stāvokli, piegādāto preču atbilstību pasūtījumam un piegādes pavaddokumentam. Ja Pircējs nav izteicis aizrādījumus par iepriekš minēto, sūtījums ir uzskatāms par piegādātu atbilstoši veiktajam pasūtījumam un pienācīgā kvalitātē.

Tajos gadījumos, kad preču pieņemšanas laikā Pircējs ir pamanījis, ka sūtījumā nav atbilstošā preču daudzuma vai piegādātās preces neatbilst tā pasūtītajām precēm un tas nav norādīts preču pavaddokumentā, Pircējam preču pieņemšanas laikā par to jāinformē Pārdevēja kurjers. Ja prece ir nekvalitatīva, Pircējs šādu preci nepieņem un atgriež Pārdevēja kurjeram. Par atgrieztām precēm samaksātā nauda tiks noteiktā kārtībā atmaksāta Pircējam.

Kvalitāte, garantija, termiņš.

Pārdevējs izvēlēsies pasūtījuma izpildei svaigākos un augstākās kvalitātes produktus un preces no Pārdevēja noliktavā pieejamā. Pārdevējs piegādās produktus ar visilgāko noliktavā pieejamo derīguma termiņu. Lielākajai daļai svaigo produktu interneta veikalā tiek uzrādīts, ar kādu minimālo derīguma termiņu tiks piegādāts produkts. Norādītais dienu skaits norāda izvēlētā produkta minimālo derīguma termiņa laiku pēc piegādes (ieskaitot piegādes dienu). Preces tiks atbilstoši iepakotas un drošā veidā transportētas.

Preces ražotāji var piešķirt noteiktām precēm kvalitātes garantiju, kas ir spēkā preču ražotāja noteiktā laika posmā. Ja precei ir piešķirta ražotāja garantija, tās termiņi, kā arī citi nosacījumi norādīti preču aprakstos un ar precēm izsniegtajā garantijas apliecinājuma dokumentā. Ja atsevišķa garantijas dokuments nav pievienots, par garantijas apliecinājumu kalpo preču piegādes dokuments. Tomēr, preču piegādes dokuments ir jāsaglabā arī ja ir bijis atsevišķs preces garantijas dokuments.

Precēm ir spēkā atbilstošajos normatīvajos aktos noteiktās kvalitātes garantijas.

Pārdevējs norāda, ka preces attēls, kas redzams interneta veikalā Birojs.lv nav tieši tā pati prece, kuru piegādā Pircējam, bet kopējs preci raksturojošs attēls un tamdēļ prece no attēlā redzamā var atšķirties izmēra, formas un krāsas ziņā. Preces īpašības norādītas pie katras preces apraksta un Pārdevējs atspoguļo preču ražotāja norādītās preču īpašības. Par preču īpašību informāciju ir atbildīgs preču ražotājs. Pārdevējs nedod nekādu garantiju, ka prece visos gadījumos atbildīs Pircēja vēlmēm. Ja Pircējs nav apmierināts ar preces kvalitāti, Pircējs noteiktā kārtībā var atteikties no konkrētās preces.

Svaigu preču garantija.

Svaiguma garantija ir Pārdevēja apņemšanās izvēlēties un piegādāt Pircējam produktus ar visilgāko derīguma termiņu. Lielākajai daļai svaigo produktu interneta veikalā tiek uzrādīts, ar kādu minimālo derīguma termiņu tiks piegādāts produkts. Norādītais dienu skaits norāda izvēlētā produkta minimālo derīguma termiņa laiku pēc piegādes (ieskaitot piegādes dienu). Daudzi produkti ir svaigi ierobežotu laika periodu, tādēļ ir svarīgi, lai tiešsaistē pasūtītie un Pircējam piegādātie produkti būtu derīgi lietošanai pēc iespējas ilgāku laika periodu. Birojs.lv apņemas piegādāt svaigākos produktus. Tā mēs nodrošinām svaiguma garantiju.

Lai saņemtu svaigu preci, Pircējam jānodrošina tās saņemšana piegādes dienā. Ja prece netiek saņemta piegādes dienā, tā atgriežas noliktavā un nākamā darba dienā tiek piegādāta tieši tā pati prece. Ja minētās aizkavēšanās dēļ cietusi preču kvalitāte, Pircējs pats uzņemas atbildību un Pircējam šādas preces netiks kompensētas vai mainītas.

Ja Pārdevējs pieļauj kļūdu un piegādā Pircējam preci, kurai beidzies derīguma termiņš, Pārdevējs atmaksās 100% Pircēja samaksāto naudas summu par šo preci.

Līgumam neatbilstošu preču atgriešana, garantijas apkalpošana.

Pircējs pieteikumu par līgumam neatbilstošu preču atgriešanu piesaka kārtībā, kāda noteikta pušu noslēgtā līgumā, bet ja Līgumā minētais nav atrunāts, tad neatbilstošas preces tiek pieteiktas Noteikumos minētā kārtībā.

Ja Pircējs pēc pasūtījuma saņemšanas ir konstatējis, ka prece ir bojāta un/vai sliktas kvalitātes, Pircējs nekavējoši vēršas Birojs.lv Klientu Servisā, rakstot pieteikumu uz e-pastu hestio@hestio.lv, apraksta preces bojājumu un pievieno fotogrāfiju ar bojāto preci.

Kvalitāte Pircējam jāpārbauda iespējami īsā laikā pēc preču saņemšanas. Slēpti preču trūkumi jāpiesaka iespējami īsā laikā pēc trūkumu atklāšanas. Nepārtikas preces, kurām ir derīguma/garantijas termiņš un ir konstatēts slēpts preces trūkums, Pircējs var atgriezt derīguma/garantijas termiņa laikā.

Pārtikas preces Pircējs var atgriezt pirms beidzies preces derīguma termiņš.

Preces Pircējs uz sava rēķina atgriež, nosūtot pa pastu uz Hestio AS, adrese Kleistu iela 18A-2, Rīga, LV-1067, vai nodod Pārdevēja noliktavā adresē Mellužu iela 15-4, Rīga, LV-1067, pirms tam vienojoties ar Pārdevēju par atgriešanas laiku. Vienojoties ar Pārdevēju, preces var tikt nodotas Pārdevēja pārstāvim (kurjeram).

Pircēja sūdzības tiek izskatītas 15 (piecpadsmit) dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ minētajā termiņā nav iespējams atbildēt uz Pircēja sūdzību, Pārdevējs nekavējoties rakstiski informē par to Pircēju, norādot pagarinājuma nepieciešamību un saprātīgu termiņu, kurā atbilde tiks sniegta. Garantijas apkalpošanas ilgums ir no 7 līdz 30 (septiņām līdz trīsdesmit) kalendārajām dienām. Pārdevējs visos gadījumos garantijas apkalpošanas procesu centīsies īstenot pēc iespējas īsākā laika periodā.

Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Pārdevējs neatbild un netiek atpakaļ pieņemtas lietotas preces, preces, kuras higiēnas apsvērumu dēļ nevar pieņemt atpakaļ, jo to iepakojums ir atvērts, pārtikas preces ar atvērtu iepakojumu, preces kuras nav pilnīgā komplektācijā, kā arī preces kuru bojājumi ir radušies Pircējam neatbilstoši glabājot preci. Preces jāatgriež atbilstoši iepakotas oriģinālajā iepakojumā un pilnā komplektācijā. Ja prece neatbilst minētajam, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Pircēja par preci samaksāto naudu.

Pircējs var vienoties ar Pārdevēju par preču apmaiņu.

Preču, kuras Pircējs, sakarā ar preču neatbilstību līgumam, noteiktā kārtībā ir atgriezis atpakaļ Pārdevējam, cenu Pārdevējs atmaksā Pircējam, trīsdesmit dienu laikā pēc preces pieņemšanas, pārskaitot uz kontu no kura veikta preces apmaksa.

Parasti preču atgriešanas izdevumus, izņemot ja tiek atgrieztas līguma noteikumiem neatbilstošas preces, sedz Pircējs.

Ja netiek piegādāta kāda no pasūtītajām precēm, tās vērtība tiek atlīdzināta ar pārskaitījumu uz Pircēja klienta profilā norādīto kontu 3-5 darba dienu laikā. 

Citi noteikumi.

Pārdevējs saglabā sev tiesības vienpusēji grozīt, labot vai papildināt Noteikumus. Pircējam, iepērkoties interneta veikalā Birojs.lv, piemērojami Noteikumi, kas ir spēkā pasūtījuma iesniegšanas brīdī un ir publicēti mājas lapā https://www.birojs.lv/, tādēļ Pircējam ar Noteikumiem jāiepazīstas katrā iepirkšanās reizē. Ja Pircējs veic pasūtījumu, uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies ar Noteikumiem tai brīdī esošajā redakcijā un tiem piekrīt. Birojs.lv mājas lapas saturs ir nodrošināts atbilstoši tam, kāds tas ir atainots Birojs.lv. Pārdevējs vai trešās personas nedod nekādas garantijas par mājas lapas saturu. Birojs.lv nav atbildīgs par jebkādiem izdevumiem vai zaudējumiem, kas radušies jebkādā veidā saistībā ar mājas lapas apmeklēšanu vai izmantošanu, neatkarīgi no tā vai Birojs.lv ir zinājis par mājas lapas vai tās satura trūkumiem.

Pārdevēja mājas lapā sniegtās informācijas mērķis ir informēt tās apmeklētājus par Pārdevēja piedāvātajiem pakalpojumiem un precēm, to lietošanu, tomēr Pārdevējs nekādā veidā tieši vai netieši negarantē vai neapliecina un neatbild par to, ka informācija, kas sniegta mājas lapā Birojs.lv vai ar šīs tīmekļa vietnes palīdzību, ir precīza, pilnīga vai atjaunināta vai par to, ja tā nav pieejama no Birojs.lv neatkarīgu iemeslu dēļ. Pārdevējs neapliecina un negarantē to, ka šī mājas lapa un/ vai caur to internetā sniegtie pakalpojumi darbosies nekļūdīgi vai bez pārtraukumiem. Birojs.lv mājas lapā norādītā informācija nekādā gadījumā nav uzskatāma par padomu vai aicinājumu iegādāties vai pārdot kādu preci, vai pakalpojumu, vai arī par kādu citu Pārdevēja ieteikumu. Jāņem vērā, ka Pārdevējs nepiedāvās preces vai pakalpojumus jebkurai personai, kuras gadījumā pēc Pārdevēja ieskatiem šādu pakalpojumu sniegšana ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

Katra puse atbild par otrai Pusei nodarītiem tiešiem zaudējumiem, ja tādi radušies Noteikumu pārkāpuma rezultātā.

Pārdevējs atbrīvojams no atbildības, ja Pircējs daļēji vai pilnībā nav iepazinies ar Noteikumiem, kaut arī tam tāda iespēja tika sniegta.

Pārdevējs, ievērojot sistēmas iespējas un kapacitāti, tiesīgs dzēst Pircēja klienta profilu, ja interneta veikals Birojs.lv netiek lietots ilgāk kā divus gadus. Ja Pircējs regulāri pārkāpj Noteikumus, Pārdevējs tiesīgs bloķēt vai dzēst Pircēja klienta profilu. Pārdevējam ir tiesības, bez brīdinājuma, vienpusēji ierobežot Pircējam interneta veikala Birojs.lv pakalpojumu izmantošanu vai atcelt Pircēja reģistrāciju, ja Pircējs interneta veikalu izmanto pārkāpdams šos Noteikumus, mēģina kaitēt Pārdevējam vai sistēmas darba stabilitātei un/vai drošībai. Pārdevējs saglabā tiesības ierobežot pirkumus, kuros ir vairumtirdzniecības pirkšanas pazīmes vai pēc kuriem ir pastiprināts pieprasījums. Visi strīdi risināmi sākotnēji pārrunu ceļā, vēršoties pie Pārdevēja, bet ja strīdīgā situācija nav tikusi atrisināta pārrunu ceļā, strīdu var risināt Latvijas Republikas tiesā.

Pārdevējs ir tiesīgs neapkalpot Pircēju, ja tiek konstatēta Pircēja, tā patiesā labuma guvēja, amatpersonu, īpašnieku tieša vai netieša iekļaušana kādā no sankciju sarakstiem. Pie šādiem apstākļiem tiek pārtraukta  sadarbība arī ar Pircēju, kurš ir noslēdzis jebkādu līgumu ar Pārdevēju.

Noteikumi pakļauti Latvijas Republikas normatīviem aktiem. Ja jebkurš no Noteikumos ietvertajiem nosacījumiem, pēc kompetentas iestādes ieskatiem, ir uzskatāms par neatbilstoši normatīviem aktiem, tas neietekmē pārējo nosacījumu spēkā esamību.

Alkoholisko dzērienu iegāde.

Enerģijas dzērienu un alkoholu saturošu dzērienu apritē Pārdevējs ievēro atbilstošajos normatīvajos aktos noteiktos aizliegumus un ierobežojumus alkoholisko dzērienu iegādei un piegādei. Pircējs var pasūtīt enerģijas dzērienus un/vai alkoholu saturošus dzērienus (Noteikumos saukti arī kā alkoholiskie dzērieni) tikai, ja Pircējs – juridiskas personas pilnvarota fiziska persona ir sasniegusi 18 gadu vecumu. Veicot pirkumu interneta veikalā, ir nepieciešama Pircēja pārstāvja identitātes un vecuma pārbaude, pirms pirkuma apmaksas Pircējam būs nepieciešams apliecināt, ka ir vismaz 18 gadus vecs, Pircēja identitātes un vecuma apliecināšanai izmantojot Pārdevēja piedāvāto un normatīviem aktiem atbilstošu elektroniskās identifikācijas veidu (kvalificēts vai kvalificēts paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzeklis):

Izmantojot Smart ID – lai apstiprinātu vecumu Pircējam būs nepieciešama Smart ID pilnas piekļuves versija ar kvalificēto elektronisko parakstu (drošības līmenis1). To iespējams pārbaudīt Smart ID aplikācijā sadaļā "Izvēlne" - "Lietotāja informācija" - "Konta līmenis: Smart-ID kvalificēts elektroniskais paraksts". UZMANĪBU: Smart ID pamata versija nav izmantojama identitātes un vecumu apstiprināšanai.

Informācija, lai uzstādītu Smart ID viedierīcē atrodama šeit: https://www.smart-id.com/lv/lejupielade/registrejiet-kontu/

Pēc Smart ID uzstādīšanas viedierīcē, konts jāpiereģistrē. Pircējam būs nepieciešams ievadīt savu personas kodu. Pēc tam viedierīcē, kurā ir Smart ID konts, parādīsies paziņojums, par nepieciešamību apstiprināt autentifikāciju ar PIN1 kodu. Jāņem vērā, ka Latvijā izsniegtos jaunā parauga personas kodus, kas nesatur dzimšanas datus, nevarēs reģistrēt tiešsaistē un būs jādodas uz bankas filiāli.
 

Izmantojot eParaksts mobile – Pircējam būs nepieciešams ievadīt savu eParaksts lietotāja kodu. Pēc tam viedtālruņa e-paraksts mobile lietotnē būs nepieciešams apstiprināt autentifikāciju, izmantojot PIN kodu vai biometriskos datus.

Informācija, lai uzstādītu eParaksts mobile atrodama šeit: https://www.eparaksts.lv/lv/Produkti/Privatpersonam/eParakstsLV/eParakstsLV_apraksts_

Pieteikšanās šeit: https://mobile.eparaksts.lv/login

Alkoholiskos dzērienus iespējams apmaksāt tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā. Pircējs var pasūtīt enerģijas dzērienus un/vai alkoholu saturošos dzērienus jebkurā laikā, bet šīs preces tiek piegādātas tikai normatīvos aktos atļautā piegādes laika posmā. Ja jebkādu iemeslu dēļ faktiskais piegādes laiks ir agrāks vai vēlāks par norādītajām stundām un pasūtījums satur alkoholu saturošus dzērienus, preces paliks pie Pārdevēja kurjera un Pircējam noteiktā kārtībā tiks atgriezta par precēm samaksātā nauda. Pārdevējam ir tiesības no tās ieturēt piegādes izdevumus.

Alkoholisko un enerģijas dzērienu piegādi var saņemt pilngadīga persona, kas sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu. Saņemot preces, Pircēja pārstāvis uzrāda kurjeram savu vecumu apstiprinošu spēkā esošu personas apliecinošu dokumentu (Latvijas Republikas (vai ārvalsts) pilsoņa pasi, Latvijas Republikas (vai ārvalsts) pilsoņa personas identifikācijas apliecību). Pircēja pārstāvim šāds vecumu apliecinošs dokuments jāuzrāda, ja tā vecums nepārsniedz 25 gadus, bet pēc kurjera pieprasījuma arī citos gadījumos. Pircēja pārstāvim neuzrādot personas dokumentu, uzrādot spēkā neesošu personas dokumentu vai noskaidrojoties, ka Pircēja pārstāvis ir jaunāks par 18 gadiem, Pārdevējs alkoholu/enerģijas dzērienus nenodod Pircējam un ir uzskatāms, ka preču (alkohola/enerģijas dzērienu) piegāde nav iespējama Pircēja vainas dēļ un līgums par tādu preču pārdošanu uzskatāms par nenoslēgtu. Pircējam noteiktā kārtībā tiks atgriezta par precēm samaksātā nauda. Pārdevējam ir tiesības no tās ieturēt piegādes izdevumus.

Brīdinājumi.

Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme.
Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
Aizliegts piegādāt (izsniegt) alkoholiskos dzērienus no pulkst. 22:00 līdz 8:00.
Aizliegts alkoholiskos dzērienus pārdot, iegādāties un nodot nepilngadīgām personām.

Informācija par speciālo atļauju (licenci) atrodama ŠEIT. Pielikums ŠEIT.

Klientu serviss.

Kontakti: Tālr. +371 63331122, E-pasts: hestio@hestio.lv, Darba laiks: P-Pk plkst. 8:30-17:00

Privātuma atruna un lietošanas noteikumi.

Hestio AS interneta veikala Birojs.lv apmeklētāju personas datu aizsardzību nodrošina atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko tiek atcelta Direktīva 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām. Birojs.lv ir veicis visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu Pircēju iesniegto personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā. Personas dati, kas iegūti, izmantojot Birojs.lv mājas lapu, tiek apstrādāti atbilstoši to ieguves mērķim, piemēram, lai administrētu Pircēja reģistrāciju/autentifikāciju un darbības interneta veikalā, izpildītu līgumu, veiktu preču atlasi, preču pirkumus/apmaksu un sniegtu citu apmeklētāja pieprasīto informāciju un tml. Lai varētu nodrošināt pakalpojumus par Birojs.lv mājas lapas apmeklētājiem tiek apstrādāta informācija, kas ietverta mājas lapas piekļuves failos, piemēram, IP adrese, interneta servisa nodrošinātājs, apmeklējuma laiks, aplūkotās sadaļas. Birojs.lv mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies), kas nodrošina mājas lapas plašākas izmantošanas iespējas. Atbilstoši izmantoto tehnoloģiju piedāvātajām iespējām var atteikties no sīkdatņu izmantošanas, tomēr tas nav ieteicams, jo šādā gadījumā tiks samazinātas Birojs.lv mājas lapas izmantošanas iespējas.

Vairāk par datu apstrādi lasi ŠEIT


 

Sazinies ar mums | +371 22337102 | publiskieiepirkumi@hestio.lv | 8:30-17:00 (darba dienās)

Mājaslapas lietošanas noteikumi

2024 © Hestio AS

Lai nodrošinātu vislabāko Birojs.lv interneta lapas darbību, mēs izmantojam sīkdatnes. Ja turpini izmantot šo interneta lapu, tu piekrīti lietot mūsu sīkdatnes. Iepazīsties ar mūsu privātuma un sīkdatņu (cookies) lietošanas politiku.