Konsultācijas, pasūtījumi P-Pk 8:30-17:00 +371 22337102

Informācija par personas datu apstrādi

Jūsu uzticība mums ir svarīga. Mūsu mērķis ir likt Jums justies droši, izpaužot mums savus personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu. Ja Jums nav simtprocentīgas izpratnes par to, ko nozīmē fiziskās personas dati, aicinām apmeklēt mūsu mājas lapu www.datuglabasana.lv

Mums ir svarīgi būt caurskatāmiem, apstrādājot Jūsu personas datus. Šajā Privātuma atrunā un Noteikumos (turpmāk – Noteikumi) aprakstīts, kā un kur Birojs.lv apstrādā personas datus, lai varētu pilnvērtīgi nodrošināt Jums mūsu pakalpojumus.

Reģistrējoties interneta vietnē www.birojs.lv, Jūs uzticat AS „A-birojs” (turpmāk – Sabiedrība vai mēs) savus personas datus un sniedzat mums tiesības tos apstrādāt atbilstoši šo Noteikumu noteiktajiem apmēriem, veidiem un mērķiem.

Ja Jūs nepiekrītat Noteikumiem, mēs diemžēl nevarēsim sniegt Jums iespēju izmantot visas vai kādu no šīs Sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem (turpmāk – Pakalpojumi).

Šajā Politikā Jūs atradīsiet visu informāciju par to, kādus Jūsu datus mēs apkopojam un apstrādājam, kam tos izmantojam, cik ilgu laiku uzglabājam u.c. Šī informācija ir nozīmīga, tādēļ ceram, ka uzmanīgi to izlasīsiet.

Pievēršam Jūsu uzmanību arī tam, ka šie Noteikumi var tikt mainīti, papildināti, atjaunoti.

Mēs cienām Jūsu privātumu, tādēļ Jūsu personas datu drošība ir mūsu prioritāte. Mēs izmantojam atbilstošus organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, lai nodrošinātu pastāvīgu Jūsu personas datu drošību un lai datu apstrāde atbilstu datu aizsardzības tiesību aktu un mūsu iekšējās politikas prasībām.

Sabiedrība vāc un apstrādā Noteikumos minētos Jūsu personas datus atbilstoši šādiem juridiskiem pamatiem:

 • Jūsu piekrišana šo Noteikumu nosacījumiem;
 • mūsu likumīgās intereses;
 • juridisko saistību pildīšana, kas rodas un ir piemērojamas Sabiedrībai.

Saskaņā ar tiesību aktos noteikto apjomu un noteikumiem Jūsu datu apstrādei var tikt piemērots viens vai vairāki augstāk norādītie juridiskie pamati.

Kādu kategoriju personas datus mēs ievācam un kādēļ

Reģistrācija www.birojs.lv

Reģistrējoties un piekrītot Noteikumiem, Jūs iesniedzat mums tālāk norādītos anketas datus. Attiecīgo reģistrācijas datu iesniegšana ir obligāta, jo, tos neiesniedzot, Jūs nevarēsiet izmantot Pakalpojumus. Reģistrējoties Jūs apstiprināt, ka Jūsu norādītie personas dati ir precīzi un pareizi. Mēs neuzņemamies atbildību par neprecīziem, nepilnīgiem vai kļūdainiem Jūsu iesniegtajiem datiem.

Reģistrācijas anketas dati:
Datu kategorijas

Lietotāja vārds un uzvārds
Lietotāja e-pasts
Lietotāja personas kods
Lietotāja mobilais tālrunis
Piegādes adrese

Juridiskām personām
Juridiskās personas nosaukums
Reģistrācijas numurs
Juridiskā adrese

Datu apstrādes juridiskais pamats                                 Jūsu piekrišana izmantot Pakalpojumus
atbilstoši Noteikumu nosacījumiem.
Datu apstrādes termiņš Visu periodu, kamēr Jūs izmantojat
Pakalpojumus. Jūsu doto piekrišanu un
|pierādījumu par to mēs varam uzglābāt
arī ilgāku periodu, ja tas ir nepieciešams,
lai varētu aizstāvēties pret mums izteiktiem
prasījumiem, pretenzijām vai prasībām.


Kā un kādiem mērķiem mēs izmantojam Jūsu anketas datus

Atbilstoši Jūsu anketas datiem www.birojs.lv interneta vietnē un izveidojam unikālu profilu, pēc kura Jūs identificēsim kā reģistrētu interneta vietnes www.birojs.lv lietotāju, kas sniegs Jums iespēju izmantot reģistrētiem lietotājiem piemērotos Pakalpojumus saskaņā ar šo Noteikumu nosacījumiem.

Jūsu anketā norādītos kontaktdatus (elektronisko pastu, tālruņa numuru) tāpat izmantojam sadarbībai ar Jums, atbildot uz Jūsu pieprasījumiem, piezīmēm, sniedzot svarīgu informāciju par Pakalpojumiem, to sniegšanu un (vai) šo Noteikumu izmaiņām, sazinoties ar Jums, ja esat aizmirsis savus pirkumus vai konstatējam sarežģījumus, kas saistīti ar veiktajiem darījumiem u.tml.

Ļoti svarīgi ir tas, lai Jūsu norādītie anketas dati būtu precīzi un pareizi. Ja Jūs norādīsiet nepareizus (neīstus) datus, tos aizmirsīsiet vai neatjaunosiet, datiem mainoties, mums var rasties grūtības nodrošināt Pakalpojumu sniegšanu, kā arī var rasties citi sarežģījumi, īstenojot Jūsu tiesības. Mēs nekādā gadījumā nebūsim atbildīgi par kaitējumu, kas Jums radīsies tā iemesla dēļ, ja būsiet norādījis nepareizus vai neprecīzus personas datus.

Ja mainās Jūsu iesniegtie dati, Jums nekavējoties mūs par to ir jāinformē, izmainot attiecīgos datus reģistrācijas formā interneta vietnē vai mobilajā aplikācijā.

Sabiedrībai nav iespēju pārbaudīt Jūsu nodoto datu pareizību un atbilstību īstenībai. Pieņemot Jūsu reģistrācijas anketu, mēs uzskatām, ka Jūsu dati ir precīzi un pareizi, bet visas Jūsu piekrišanas ir sniegtas saskaņā ar Jūsu brīvu gribu, izsmeļoši iepazīstoties šiem Noteikumiem.

Jūsu konta administrēšana

Mēs apstrādājam Jūsu datus, lai varētu uzraudzīt un administrēt Jūsu kontu.

Konta dati:

Datu kategorijas

Reģistrēšanās (interneta vietnē www.birojs.lv)
laikā norādītie dati, pievienošanās kontam dati,
darbības kontā, tai skaitā tehniskie pārlūkošanas dati
(IP adrese, pievienošanās un pārlūkošanas tehniskā
informācija).

Datu apstrādes juridiskais pamats                                       

Jūsu piekrišana izveidot un izmantot kontu
saskaņā ar Noteikumu nosacījumiem.

Datu apstrādes termiņš

Visu periodu, kamēr Jūs esat konta lietotājs.
Jūsu doto piekrišanu un pierādījumu par to
mēs varam glabāt arī ilgāku periodu, ja tas
ir nepieciešams, lai varētu aizstāvēties pret
mums izteiktiem prasījumiem, pretenzijām vai prasībām.

Jūsu piekrišanu izmantot kontu interneta vietnē www.birojs.lv mēs uzskatām par saņemtu, kad Jūs veicat Noteikumos noteiktās konta izveidošanai nepieciešamās darbības un apstiprināt reģistrāciju.

Jūsu pirkuma datu apstrāde

Pirkuma datu apstrāde

Sniedzot Jums Pakalpojumus un dažādas priekšrocības – noslēdzot un pildot pirkšanas-pārdošanas līgumu, veicot naudas atmaksāšanu (ja Jūs atgriežat iegādāto preci), piešķirot atlaides u.c. – mēs, paralēli Jūsu reģistrācijas datiem, apstrādājam datus par Jūsu pirkuma operācijām (turpmāk – pirkuma dati).

Pakalpojumu administrēšanas mērķim apstrādājamie Jūsu pirkuma dati:
Datu kategorijas

Jūsu vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa
numurs, piegādes adrese, paraksts, pirkuma
un piegādes datums un laiks, preču nosaukumi,
daudzumi, pirkumu cenas un piešķirtās atlaides,
pirkumu apmaksas metode un maksājuma informācija.

Datu apstrādes pamats                                                  Jūsu piekrišana izmantot kontu saskaņā ar
Noteikumu nosacījumiem.
Datu apstrādes termiņš 5 gadi pēc pirkuma operācijas veikšanas dienas.


Kā mēs izmantojam Jūsu pirkuma datus

Pirkuma datus glabājam 5 gadus pēc pirkuma operācijas veikšanas dienas, bet, termiņam beidzoties, tos izdzēšam un/vai uzticami anonimizējam, t.i., neatgriezeniski atdalām no Jūsu anketas datiem un citas Jūs individualizējošas informācijas.

Piedāvājumu un informācijas sniegšana

Ja, aizpildot reģistrācijas anketu, Jūs piekritāt saņemt piedāvājumus un jaunumus, mēs apstrādājam Jūsu personas datus, sniedzot Jums šādus piedāvājumus un informāciju, piem., vispārīgas jaunumu vēstules, informāciju par mūsu un mūsu partneru sniegtajiem piedāvājumiem, atlaidēm, akcijām, izpārdošanām, aicinām Jūs piedalīties akcijās, loterijās un iegūt balvas, jautājam Jūsu viedokli par sniegtajiem pakalpojumiem un produktiem u.c. Piedāvājumus un informāciju mēs sniedzam Jūsu kontā, kā arī citā Jūsu izvēlētā veidā, piem., e-pastā, īsziņā.

Piedāvājumu un informācijas sniegšanas mērķim apstrādājamie personas dati:
Datu kategorijas

Jūsu vārds, e-pasta adrese un (vai) tālruņa numurs.

Datu apstrādes juridiskais pamats                             Jūsu piekrišana saņemt piedāvājumus un informāciju.
Datu apstrādes termiņš Kamēr ir spēkā Jūsu piekrišana saņemt
piedāvājumus un jaunumus. Jūsu doto
piekrišanu un pierādījumu par to mēs
varam glabāt arī ilgāku periodu, ja tas ir
nepieciešams, lai varētu aizstāvēties pret
mums izteiktiem prasījumiem, pretenzijām
vai prasībām.

Jūs varat izvēlēties vēlamos komunikācijas kanālus privātuma uzstādījumos interneta vietnes www.birojs.lv kontā. Šos uzstādījumus varat bez ierobežojuma mainīt jebkurā laikā.

Jūs varat jebkurā laikā nepiekrist saņemt piedāvājumus un jaunumus, jebkurā brīdī no tiem atteikties vai mainīt Jūsu izvēlētos paziņojumu saņemšanas veidus (kanālus). Jūsu atteikums saņemt piedāvājumus un jaunumus netraucēs izmantot Pakalpojumus.

Lojalitātes programmas dalībnieku datu administrēšana

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai administrētu piedāvājumus un Lojalitātes programmas priekšrocības

Ja saistībā ar pašreizējo www.birojs.lv lojalitātes programmu mēs ieviesīsim papildu priekšrocības vai piedāvājumus, lūdzot Jums sniegt papildu personas datus vai vēlēsimies izmantot jau sniegtos datus citiem nolūkiem, mēs sniegsim Jums attiecīgo informāciju par personas datu apstrādi, pieprasot personas datus vai iepazīstinot ar jauniem nolūkiem.

Lojalitātes programmas mērķim apstrādājamie personas dati:
Personas datu kategorijas Jūsu vārds, uzvārds, e-pasta adrese,
tālruņa numurs, piegādes adrese,
preču nosaukumi, daudzumi, pirkumu
cenas un piešķirtās atlaides, pirkumu
apmaksas metode un maksājuma informācija.
Juridiskais pamats                                                                     

Jūsu piekrišana saņemt lojalitātes programmas
priekšrocības, ja esat tās dalībnieks un izmantot
kontu saskaņā ar Noteikumu nosacījumiem.

Glabāšanas periods Visu periodu, kamēr Jūs esat lojalitātes
programmas dalībnieks. Jūsu doto piekrišanu
un pierādījumu par to mēs varam glabāt arī
ilgāku periodu, ja tas ir nepieciešams, lai varētu
aizstāvēties pret mums izteiktiem prasījumiem,
pretenzijām vai prasībām.


Klisntu prasījumu, sūdzību, lūgumu un atsauksmju apkalpošana

Mēs izmantosim Jūsu personas datus, atbildot uz Jūsu pieprasījumiem, sūdzībām, lūgumiem un administrējot Jūsu atsauksmes (turpmāk – Pieprasījums).

Statistikas, tirgus un mūsu pircēju rīcības izpētes mērķim apstrādājamie dati:
Datu kategorijas Jūsu nosauktā identifikācija un kontaktinformācija:
vārds, uzvārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta
adrese, dzīves vietas adrese, personas kods, līguma
numurs, uzņēmuma nosaukums;
Jūsu Pieprasījuma saturs: gadījums, kura sakarā
vēršaties, tā apstākļi, datums, vieta, Jūsu lūgums,
prasība vai atsauksme, prece, cita Pieprasījumā
sniegtā informācija;
Citi ar Pieprasījumu iesniegtie dokumenti un (vai) dati:
piem., pavadzīmes dati, fotogrāfijas;
Telefonsarunas ieraksts, ja vēršaties uz mūsu klientu
apstrādes nodaļu.

Datu apstrādes juridiskais pamats                             

Mūsu likumīgā pienākuma izpilde par lietotāju
Pieprasījumu izskatīšanu un atbildēšanu, kā arī
mūsu likumīgās intereses vērtēt savu klientu
atsauksmes, lai uzlabotu mūsu darbības un
sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Datu apstrādes termiņš

5 gadi pēc pirkuma operācijas veikšanas dienas.

Jūsu datus izmantojam tikai tam nolūkam, lai varētu pienācīgi un objektīvi izskatīt Jūsu Pieprasījumu, sniegt Jums nepieciešamo informāciju, atbildēt uz Jūsu jautājumiem, atrisināt Jūsu lūgumus vai prasījumus. Pieprasījuma datus mēs tāpat varam analizēt, lai uzlabotu mūsu darbības un Jums sniegto pakalpojumu kvalitāti, ņemot vērā Jūsu viedokli un piedāvājumus.

Cik ilgi mēs apstrādājam un uzglabājam Jūsu datus

Jūsu Pieprasījumu un ar to saistītos Jūsu datus mēs apstrādājam un uzglabājam tik ilgi, kamēr izskatām Pieprasījumu, sniedzam Jums atbildi un izpildām pieņemtos lēmumus, kā arī vēl līdz 6 (sešiem) mēnešiem pēc Pieprasījuma atrisināšanas, bet ne īsāku laiku kā:

 • pieprasījumi e-pastā – 6 mēnešus;
 • sūdzības – 5 gadus;
 • pa klientu tālruni saņemto telefonsarunu ierakstus – 24 mēnešus;
 • Facebook individuālās vēstules – 6 mēnešus.

Ja saistībā ar Pieprasījumu tiek iniciēts juridisks strīds vai pastāv šāda strīda iespējamība, Jūsu datus varam uzglabāt ilgāk, līdz beigsies tiesību aktos noteiktie sūdzības iesniegšanas vai prasības noilguma termiņi un (vai) stāsies spēkā gala lēmums.

Beidzoties šajā Politikā noteiktajam Jūsu datu apstrādes un uzglabāšanas termiņam, datus iznīcināsim vai uzticami un neatjaunojami anonimizēsim pēc iespējas ātrāk saprātīgā un pamatotā šādas darbības veikšanai nepieciešamā laikā.

No kādiem avotiem mēs ievācam Jūsu personas datus

Gandrīz visus Jūsu personas datus mēs iegūstam tikai no Jums. Anketas datus Jūs iesniedzat tiešā veidā, piem., aizpildot reģistrācijas anketas, bet pirkuma datus – izmantojot Pakalpojumus.

Jūsu datus iegūstam tiešā veidā no Jums arī tad, kad iesniedzat Pieprasījumu jebkādā izvēlētajā veidā: uzrakstot mums elektronisku vēstuli, iesniedzot mums rakstisku pieprasījumu, zvanot uz mūsu klientu apkalpošanas Palīdzības līniju u.c.

Tad, kad kvalitatīvai un objektīvai Jūsu Pieprasījuma izskatīšanai mums jāiegūst papildu informācija vai jāveic nozīmīgu apstākļu izpēte, Jūsu Pieprasījuma datus varam sasaistīt ar mūsu esošajiem un (vai) Jūsu Pieprasījuma izskatīšanas laikā savāktajiem datiem, piem., mēs varam izskatīt pirkuma operāciju datus, Jūsu konta lietošanas vēsturi, aptaujāt mūsu darbiniekus u.tml.

Kādos gadījumos un kādām trešajām personām mēs atklājam Jūsu datus

Jūsu datus varam nodot apstrādei trešajām personām, kas palīdz mums izpildīt un administrēt Pakalpojumu sniegšanu, sniedz mums ar klientu Pieprasījumu administrēšanu saistītos pakalpojumus. Tādas personas var būt datubāzu programmatūras piegādātāji, datubāzu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, datu centru, uzturēšanas un mākoņpakalpojumu sniedzēji, tiešie tirgdarbības pakalpojumu sniedzēji, piegādātāji, tirgus izpētes vai uzņēmējdarbības analītikas pakalpojumu sniedzēji u.tml. Ikvienā gadījumā datu apstrādātājiem iesniedzam tikai tik daudz datu, cik tas ir nepieciešams konkrēta uzdevuma izpildei vai konkrēta pakalpojuma sniegšanai. Mūsu piesaistītie datu apstrādātāji var apstrādāt Jūsu personas datus tikai pēc mūsu norādījumiem un nevar tos izmantot citiem mērķiem vai nodot citām personām bez mūsu piekrišanas. Turklāt tiem ir jānodrošina Jūsu datu aizsardzība saskaņā ar spēkā esošiem tiesību aktiem un saskaņā ar mums noslēgto rakstisko vienošanos.

Ja, sniedzot Pakalpojumus, mēs piešķiram tiesības izmantot mūsu partneru pakalpojumus (piem., preču piegādes ārpakalpojuma sniedzējiem), daži Jūsu dati būs pieejami arī mūsu partnerim, taču tikai šādas vispārīgas pakalpojumu sniegšanas vai citu sadarbības nosacījumu mērķiem.

Ja Pieprasījumā aprakstītais gadījums tiks atzīts par apdrošināšanas, Jūsu Pieprasījumu un datus nodosim apdrošināšanas sabiedrībai (-ām), kurā (-ās) esam apdrošinājuši savu civiltiesisko atbildību, mantu vai kura (-as) sniedz mums citu ar Jūsu Pieprasījumā minēto gadījumu saistītu apdrošināšanas segumu. Apdrošināšanas sabiedrības darbojas kā neatkarīgi datu pārvaldītāji un Jūsu datus apstrādā saskaņā ar apdrošināšanas sabiedrības nosacījumiem un noteikumiem.

Dati var tikt nodoti arī kompetentām varas vai tiesībsargājošām iestādēm, piem., policijai vai uzraudzības institūcijām, taču tikai tām pieprasot un tikai tad, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar spēkā esošiem tiesību aktiem vai tiesību aktu noteiktajos gadījumos un kārtībā, lai nodrošinātu mūsu tiesības, mūsu pircēju, darbinieku un resursu drošību, izvirzītu, iesniegtu un aizstāvētu juridiskās prasības.

Ja mēs izmantojam mājaslapas analīzes pakalpojumu (piem., Google Analytics), ko lieto, lai noteiktu, kā Jūs pārlūkojat interneta vietnē www.birojs.lv, ar Jūsu anonimizētajiem datiem varam apmainīties ar trešajām personām, kas pamatojas uz šo informāciju un vērtē, kā tiek pārlūkota interneta vietne, gatavojot vietnes operatoriem paredzētās atskaites par interneta vietnes darbību un sniedzot citus ar interneta vietnes un interneta lietošanu saistītus pakalpojumus.

Kādās teritorijās un juridikcijās mēs apstrādājam Jūsu personas datus

Jūsu personas datus apstrādājam tikai Eiropas Savienības teritorijā. Mums šobrīd nav nodoma nodot un mēs nenododam Jūsu personas datus trešajām valstīm.

Tiesības iepazīties ar mūsu apstrādātajiem Jūsu persnas datiem

Jums ir tiesības saņemt mūsu apstiprinājumu par to, vai mēs apstrādājam Jūsu personas datus, kā arī tiesības iepazīties ar mūsu apstrādājamajiem Jūsu personas datiem un informāciju par datu apstrādes mērķiem, apstrādājamo datu kategorijām, datu saņēmēju kategorijām, datu apstrādes periodu un datu iegūšanas avotiem.

Lielāko daļu šīs informācijas sniedzam šajā Politikā un ticam, ka tā Jums būs noderīga.

Ja esat interneta vietnes www.birojs.lv konta lietotājs, Jūs varat jebkurā brīdī savā kontā iepazīties ar mūsu apstrādājamajiem Jūsu personas datiem (piem., pārbaudīt aktuālo anketas informāciju, Jūsu dotās piekrišanas).

Tiesības labot personas datus

Ja ir mainījušies Jūsu reģistrācijas anketā norādītie dati vai redzat, ka mūsu apstrādājamā informācija par Jums ir neprecīza vai nepareiza, Jums ir tiesības pieprasīt šo informāciju mainīt, precizēt vai izlabot.

Savu datu korekcijas Jūs varat veikt interneta vietnes www.birojs.lv kontā. Jūs tāpat varat vērsties pie mums saskaņā ar šiem Noteikumiem un lūgt, lai Jūsu dati tiktu izlaboti vai, lai mēs tos precizētu.

Tiesības atsaukt piekrišanu

Tajos gadījumos, kad Jūsu datus apstrādājam saskaņā ar Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, kas būs pamats datu apstrādes izbeigšanai.

Piemēram, Jūs varat jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu saņemt piedāvājumus un jaunumus, sniedzot Jums individuālos piedāvājumus. Šo piekrišanu atsaukšana neierobežos Jums turpināt izmantot Pakalpojumus, bet tas nozīmēs, ka mēs nevarēsim sniegt Jums lietderīgus piedāvājumus.

Savas piekrišanas Jūs varat koriģēt (tās atsaukt vai no jauna dot), iesniedzot atbilstoši atjauninātu reģistrācijas anketu, mainot piekrišanu nosacījumus savā www.birojs.lv kontā vai sazinoties ar mums.

Lūdzam ņemt vērā, ka līdz ko būtiskākās no piekrišanām apstrādāt Jūsu datus tiks atsauktas vai anulētas, mēs varam nonākt situācijā, ka vairs nevaram apstrādāt Jūsu pasūtījumus, nodrošināt Jūsu īpašās cenas vai atlaižu līmeņus.

Jums ir tiesības pieprasīt dzēst Jūsu datus no mūsu datu bāzes. Pēc Jūsu lūguma dzēst datus, mēs datus uzticami un neatjaunojami anonimizējam. Tomēr, ņemot vērā Pakalpojumu sniegšanas mērķus un abu pušu (gan Jūsu kā datu subjekta, gan mūsu kā datu pārvaldītāja) likumīgo interešu līdzsvaru, Jūsu iebildumi var nozīmēt, ka, pārtraucot Jūsu datu apstrādi mūsu likumīgo interešu nodrošināšanai, mēs nevarēsim sniegt iespēju Jums turpināt izmantot www.birojs.lv Pakalpojumus.

Ja vēlaties izmantot šajā sadaļā norādītās tiesības, lūdzam iesniegt rakstisku lūgumu.

Lūgumu izstāstīšanas kārtība

Lai aizsargātu mūsu pircēju datus no nelikumīgas atklāšanas, mums, saņemot Jūsu lūgumu par datu sniegšanu vai citu Jūsu tiesību īstenošanu, būs jāpārliecinās par Jūsu identitāti. Šim nolūkam mēs varam lūgt Jūs norādīt Jūsu reģistrācijas anketā minētos aktuālos anketas datus (piem., vārdu, e-pasta adresi vai tālruņa numuru), pēc tam salīdzināsim, vai Jūsu norādītie dati sakrīt ar attiecīgajiem anketas datiem. Veicot šo pārbaudi, mēs tāpat varam izsūtīt kontroles paziņojumu uz reģistrācijas anketā norādīto kontaktu (īsziņas vai e-pastas veidā), lūdzot veikt autorizāciju. Ja pārbaudes procedūra būs neveiksmīga (piem., Jūsu norādītie anketas dati nesakritīs ar reģistrācijas anketā norādītajiem datiem vai Jūs neveiksiet autorizāciju pēc nosūtītās īsziņas vai e-pasta paziņojuma), mēs būsim spiesti konstatēt, ka Jūs neesat lūgto datu subjekts, un būsim spiesti noraidīt Jūsu iesniegto lūgumu.

Saņemot Jūsu lūgumu par jebkuru Jūsu tiesību īstenošanu un veiksmīgi veicot iepriekš norādīto pārbaudes procedūru, mēs apņemamies bez pamata nekavējoties, taču jebkurā gadījumā ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Jūsu lūguma saņemšanas un pārbaudes procedūras beigām sniegt Jums informāciju par darbībām, ko veicām saskaņā ar Jūsu iesniegto lūgumu. Ņemot vērā lūgumu sarežģītību un skaitu, mums ir tiesības viena mēneša periodu pagarināt vēl uz diviem mēnešiem, par to Jūs informējot līdz pirmā mēneša beigām un norādot šāda pagarinājuma iemeslus.

Ja Jūsu lūgums ir iesniegts ar elektroniskajiem līdzekļiem, atbildi sniegsim arī ar elektroniskajiem līdzekļiem, izņemot gadījumus, kad tas nebūs iespējams (piem., lielā informācijas apjoma dēļ) vai tad, ja Jūs lūgsiet atbildēt citā veidā.

Kādos veidos un uz kādiem kontaktiem varat sazināties ar mums

Par visiem datu apstrādes jautājumiem ar mums varat sazināties šādos veidos:

 • ar elektroniskā pasta starpniecību: pasutijumi@birojs.lv
 • zvanot uz mūsu bezmaksas klientu tālruni: +371 63331122
 • rakstiski: Kleistu iela 18a-2, Rīga, LV-1067

Cik droši ir Jūsu dati

Mēs izmantojam dažādas drošību nodrošinošas tehnoloģijas un procedūras, lai aizsargātu Jūsu personīgo informāciju no nelikumīgas piekļuves, izmantošanas vai atklāšanas. Mūsu piegādātāji tiek rūpīgi atlasīti, viņiem pieprasām, lai tiktu izmantotu atbilstoši līdzekļi, kas aizsargātu Jūsu konfidencialitāti un nodrošinātu Jūsu personīgās informācijas drošību. Tomēr, informācijas nodošanai izmantojot internetu vai mobilos sakarus, drošību nevar garantēt; jebkāda informācijas nodošana mums norādītos veidos tiek veikta uz Jūsu pašu riska.

Ilgāka datu uzglabāšana

Beidzoties šajā Politikā noteiktajam Jūsu datu apstrādes un uzglabāšanas termiņam, mēs Jūsu datus iznīcināsim, bet šajos Noteikumos norādītajos gadījumos – uzticami un neatjaunojami anonimizēsim pēc iespējas ātrāk, saprātīgā un pamatotā šādu darbību veikšanai nepieciešamā periodā.

Ilgāka par speciāli šajos Noteikumos norādīto, Jūsu personas datu uzglabāšana var tikt īstenota tikai tad, ja:

 • tas nepieciešams, lai mēs varētu aizsargāties pret prasījumiem, pretenzijām vai prasībām un varētu īstenot savas tiesības;
 • ir pamatotas aizdomas par nelikumīgu rīcību, kā sakarā tiek veikta izmeklēšana;
 • Jūsu dati ir nepieciešami pienācīgai strīda, sūdzības izskatīšanai;
 • nepieciešams nodrošināt rezerves kopiju un citus līdzīgus mērķus;
 • pastāvot citiem tiesību aktos noteiktajiem pamatojumiem.

Sīkfaili (Cookies)

Mēs izmantojam sīkfailus (tas ir neliels informācijas fails, kas tiek nosūtīts uz Jūsu datoru vai citu iekārtu (piemēram, mobilo telefonu), kad apmeklējat mūsu mājaslapu, un tiek saglabāts Jūsu pārlūkprogrammā). Sīkfails tiek nosūtīts uz Jūsu datoru vai citu iekārtu ar nolūku saglabāt datus, lai mēs varētu Jūs kā Pakalpojumu lietotāju atpazīt brīdī, kad apmeklējat mūsu mājaslapu. Ar sīkfailu palīdzību mēs tāpat varam sasaistīt Jūsu pirkuma vēsturi, citus datus, ko savācāt Pakalpojumu izmantošanas laikā, ar Jūsu pārlūkošanu internetā. Ar sīkfailu palīdzību iegūtā informācija ļauj Jums nodrošināt ērtāku pārlūkošanu, sniegt pievilcīgus piedāvājumus un vairāk uzzināt par mūsu mājaslapas lietotāju rīcību, analizēt tendences un pilnveidot gan mājaslapu, gan Jūsu apkalpošanu.

Mūsu mājaslapā tāpat tiek izmantoti trešās puses sīkfaili. Tie tiek lietoti, lai veidotu ikviena apmeklētāja pārlūkošanas vēsturi ar nolūku parādīt tieši Jums paredzēto reklāmu un nodrošināt labāko pieredzi, apmeklējot mūsu mājaslapu. Ja Jūsu pārlūkprogramma ļauj ierakstīt trešo pušu sīkfailus, mūsu izvēlētajam partnerim būs iespēja ierakstīt savus sīkfailus Jūsu pārlūkprogrammā.

Sazinies ar mums | +371 22337102 | publiskieiepirkumi@hestio.lv | 8:30-17:00 (darba dienās)

Mājaslapas lietošanas noteikumi

2024 © Hestio AS

Lai nodrošinātu vislabāko Birojs.lv interneta lapas darbību, mēs izmantojam sīkdatnes. Ja turpini izmantot šo interneta lapu, tu piekrīti lietot mūsu sīkdatnes. Iepazīsties ar mūsu privātuma un sīkdatņu (cookies) lietošanas politiku.