Konsultācijas, pasūtījumi P-Pk 8:30-17:00 63331122 hestio@hestio.lv 0 Pasūtījuma summa 0.00 EUR Ienākt
LV / RU

Mājaslapas lietošanas noteikumi.

Vispārējie noteikumi.

Interneta veikals Birojs.lv (turpmāk saukts arī kā Birojs.lv vai Pārdevējs) ir mazumtirdzniecības interneta veikals, kurš apkalpo gan klientus juridiskas personas, gan klientus fiziskas personas. Fiziskām personām jābūt rīcībspējīgām, t. i., tām ir jābūt pilngadīgām un viņu rīcībspēja nav likumā noteiktā kārtībā ierobežota, turpmāk saukts Pircējs. Pircējs fiziska persona ir patērētājs un uz viņu attiecināmas visas normatīvos aktos patērētājam noteiktās tiesības un pienākumi.

Pircēju -juridisko personu vārdā rīkojas to izpildinstitūcijas vai pilnvarotie pārstāvji, piereģistrējoties mājas lapā Noteikumos noteiktā kārtībā. Uz Pircēju – juridisku personu neattiecas tie Noteikumos izklāstītie nosacījumi, kas attiecināmi tikai uz Pircēju fizisku personu kā patērētāju, tādā nozīmē un apjomā, kā to regulē patērētāju tiesības reglamentējoši normatīvie akti.

Starp Pircēju- juridisku personu un Pārdevēju pārsvarā gadījumu ir noslēgti līgumi, kuri nosaka pušu pienākumus un tiesības. Līgumos neietvertie noteikumi, kas atrunāti Noteikumos ir piemērojami arī Pircējam juridiskai personai, izņemot to daļu, kas attiecināma tikai uz Pircēju- patērētāju.

Ja Pircējs- juridiska persona nav noslēdzis atsevišķu līgumu ar Pārdevēju, šie Noteikumi attiecināmi uz Pircēju juridisku personu, izņemot tos nosacījumus, kas attiecas tikai uz Pircēju- patērētāju.

Šie lietošanas noteikumi (tekstā saukti Noteikumi) paredz interneta veikala Birojs.lv izmantošanas vispārējos nosacījumus. Noteikumi ir piemērojami, ja Pircējs izvēlas, pasūta un iegādājas Birojs.lv veikalā piedāvātās preces un/vai pakalpojumus.

Pircēja- fiziskas personas gadījumā šie Lietošanas noteikumi ir neatņemama distances līguma sastāvdaļa, ko puses, pamatojoties uz Pircēja pasūtījumu, noslēdz, ja Pircējs Pārdevēja tiešsaistes tirdzniecības vietā www.birojs.lv (interneta veikalā) ir veicis preču/pakalpojumu pasūtījumu. Noteikumos ietvertie pienākumi ir Pusēm obligāti. Veicot pasūtījumu interneta veikalā Pircējs ir apstiprinājis, ka tam ir tiesības noslēgt līgumu un veikt pirkumu

Interneta veikala Birojs.lv preču un pakalpojumu tirdzniecību organizē un veic AS "A-birojs", vienotais reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā 40003972121, juridiskā adrese: Kleistu iela 18A - 2, Rīga, LV-1067.

Pasūtījuma veikšana.

Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir izlasījis, sapratis un piekrīt šiem Lietošanas noteikumiem. Pircējam nav atļauts pasūtīt preces un/vai pakalpojumus no interneta veikala Birojs.lv, ja Pircējs nav izlasījis un piekritis Lietošanas noteikumiem. Ja Pircējs veic pasūtījumu, uzskatāms ka Pircējs ir piekritis Lietošanas noteikumiem to aktuālajā redakcijā.

Veicot pasūtījumu bez reģistrācijas, Pircējam katrā pasūtījumā jānorāda vārds, uzvārds, kontaktinformācija un piegādes adrese.

Pircējs, pabeidzot pasūtījuma noformēšanu, ir apstiprinājis pasūtīto preču/pakalpojumu sortimentu, daudzumu, cenu un piegādes noteikumus.

Pircējam, neatkarīgi no saziņas informācijas iestatījumos atzīmētā, uz norādīto saziņas līdzekli tiek nosūtīti paziņojumi par veiktiem pasūtījumiem (piemēram, pasūtījuma apstiprinājums, ziņas par piegādi u.tml.). Šie paziņojumi ir nepieciešami līguma izpildei, t.i. pasūtījumu izpildei un Pircēja informēšanai par pasūtījuma statusu.

Pircējs ir atbildīgs par patiesas un pareizas informācijas sniegšanu, par tā izveidoto pieslēgšanās datu sarežģītību un saglabāšanu. Reģistrēts Pircējs droši glabā sava klienta profila pieejas datus un neatklāj klienta profila pieejas datus citām personām. Pircējs pilnā mērā atbild par visām darbībām, kas tiek veiktas viņa klienta profilā, tai skaitā iesniegtajiem preču pasūtījumiem, lietotāja komentāriem u.c. Ja Pircēja klienta profilu būs izmantojusi cita persona, Pārdevējs uzskatīs, ka darbības ir veicis Pircējs. Ja Pircējs ir aizmirsis pieejas datus savam klienta kontam, Pircējs griežoties Klientu servisā tos var atjaunot.

Pircēja- juridiskas personas pasūtījumus izdara tā pārstāvji. Pārdevējam nav pienākums pārbaudīt vai pasūtījumu juridiskas personas vārdā ir veicis tā pārstāvis.

Cena, maksājumi.

Preču cenas interneta veikalā Birojs.lv ir norādītas EUR valūtā. Cenas ir norādītas neiekļaujot piemērojamo pievienotās vērtības vai citu nodokli. Reģistrēts Pircējs savā profilā var izmainīt cenu atainojumu ar vai bez iekļauta pievienotās vērtības nodokļa.

Pārdevējs tiesīgs mainīt cenas. Preces tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā interneta veikalā pasūtījuma izveidošanas laikā. Atkarībā no Pircēja izmantotās kredītiestādes, Pircēja veiktajam maksājumam, kredītiestāde var piemērot savu bankas komisiju.

Pircēja – juridiskas personas cenas vai to veidošanās mehānisms ir individualizēts un atkarīgs no Pušu noslēgtā līguma. Cenas un/vai cenas veidošanās mehānisms ir noteikts noslēgtajā līgumā un atbilstoši atainojas interneta veikalā Birojs.lv konkrēta Pircēja profilā.

Ja Pircējs - fiziska persona ir noslēdzis ar Pārdevēju līgumu, un no šā līguma izriet atšķirīgas cenas no interneta veikalā norādītās Klienta cenas vai pielīgts konkrēts cenu un atlaižu veidošanās mehānisms, šāda Pircēja cenas atainojas konkrēta Pircēja profilā.

Parasti cenu veidošanās mehānisms atbilst tālāk norādītajam, tomēr Pārdevējs patur tiesības izveidot arī citādu cenu atainojumu.

Parastā preces/pakalpojuma cena ir Standarta cena. Standarta cenai tiek piemērota atlaide un šāda cena atainojas kā Klienta cena. Nereģistrēta Pircēja (viesis) cena interneta veikalā atainota kā Klienta cena. Reģistrēta Pircēja cena interneta veikalā  būs redzama konkrēta Pircēja profilā pēc tam, kad starp Pusēm noslēgts līgums un Pircējs reģistrējies interneta veikala Pircēja profilā. Šādam Pircējam, Pircēja profilā var tikt atainota arī Standarta cena un ja Standarta cenai tiek piemērota pielīgtā atlaide, tā konkrēta Pircēja profilā interneta veikalā tiks atainota kā Jūsu cena.

Svarīgi: akcijās cenas ir spēkā tikai interneta veikalā veiktajiem pasūtījumiem. Veicot pasūtījumu telefoniski vai e-pasta veidā, akcijas cenas var netikt piemērotas.

Pārdevējs pēc saviem ieskatiem, var piemērot atlaides, akcijas cenas, piešķirt kuponus un atlaižu kodus u.c., izvietojot tos aktuālajā internetveikala Birojs.lv piedāvājumā vai piešķirt konkrētam Pircējam, izvietojot interneta veikala Pircēja profilā. Atlaides un to lielums var tikt noteiktas Pušu līgumos. Dažāda veida atlaides nesummējas, bet Pārdevējs patur tiesības noteikt arī citu kārtību.

Pārdevējam ir tiesības, vienpusēji pēc saviem ieskatiem, noteikt piegādes maksu un minimālo pirkumu groza summu, t. i., minimālo summu, par kuru Pircējam jāizvēlas un jānopērk preces interneta veikalā lai pasūtījums tiktu izpildīts. Ja Pircējam ir piemērojama piegādes maksa, tā būs jāmaksā papildus preču/pakalpojuma pirkuma cenai. Piegādes maksa var būt atkarīga no pasūtījuma vērtības un piegādes attāluma. Par piegādes maksām un piegādes teritoriju plašāka informācija sadaļā PIEGĀDE.

Piegādes maksa tiek piemērota, gadījumos, ja Pircēja vainas dēļ tiek veikta preču apmaiņa, papildus piegāde vai citas jau izdarīta pasūtījuma korekcijas, kas izsauc preču piegādi (pirmreizēju vai atkārtotu), kuru summa ir mazāka par bezmaksas piegādes noteiktajiem kritērijiem.

Visos gadījumos, kad Pārdevējam ir jāatmaksā Pircējam kādas naudas summas (piemēram par nepiegādātām/atgrieztām precēm/pakalpojumiem), atmaksājamā nauda tiks pārskaitīta uz Pircēja kontu Latvijas kredītiestādē no kura tika veikts Pircēja maksājums. Ja maksājums veikts no kredītiestādes, kas nav Latvijā un/vai šādam maksājumam kredītiestāde piemēro komisiju, kas ir lielāka nekā piemēro Latvijas kredītiestādes, Pārdevējs var pieprasīt Pircējam norādīt naudas atmaksai Latvijas kontu vai segt šādu bankas komisiju. Noteikumos minētajos gadījumos Pārdevējs tiesīgs no atmaksājamās naudas summas ieturēt preču piegādes maksu.

Promo kodu izmantošana.

 • Birojs.lv akcijas kods - sistēmā uzģenerētais kods, kas piešķir atlaidi, veicot pirkumu vai nodrošina mārketinga kampaņas noteikumu izpildi.
 • Birojs.lv akcijas koda lauks ir pieejams reģistrētiem lietotājiem;
 • Lai izmantotu akcijas kodu, informējiet par to savu klientu menedžeri;
 • Pēc manuāla koda ievadīšanas, norādītā koda vērtība tiks piešķirta kā atlaide no kopējās pasūtījuma summas, pasūtījuma apstrādes brīdī.
 • Akcijas kods ir izmantojams vienā pirkuma reizē un tam norādītajā termiņā. To nav iespējams dalīt vairākos pirkumos.

Piegāde.

Veicot Preču/pakalpojumu pasūtījumu Pircējam ir iespēja izvēlēties piegādes dienu, kāda ir norādīta interneta veikalā Birojs.lv. Preču piegādi Pārdevējs veic no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 9:00 līdz 17:00. Pārdevējs nodrošina preču piegādi tikai noteiktā reģionā, kā tas norādīts Piegādes sadaļā. Pārdevējs tiesīgs mainīt piegādes reģionu. Pārdevējs nodrošina preču piegādi līdz Pircēja pasūtījumā norādītās adreses galvenajai ieejai.

Bezmaksas piegādes nosacījumus lasīt sadaļā PIEGĀDE

Ja Pircējs ir juridiska persona, Pārdevējs piegādā preces/pakalpojumus uz Pircēja norādītu adresi un Pircējs nodrošina, ka tā pārstāvis pieņem preces/pakalpojumus. Pārdevējam nav jāpārbauda personu identitāte, kuras atrodas piegādes vietā un pieņem preces/pakalpojumus.

Pārdevējs dara visu iespējamo, lai pasūtījumu piegādātu nolīgtajā laikā, bet ne vienmēr tas ir iespējams. Pārdevējs neuzņemas atbildību par piegādes laika neievērošanu, ja atkāpe notikusi Pircēja dēļ vai citu nenovēršamu (satiksme, ceļu remonts utaml.) apstākļu iespaidā.

Pārdevējs dara visu iespējamo, lai pasūtījumu pilnībā izpildītu. Ja komplektējot pasūtījumu Pārdevējs konstatē, ka pasūtītā prece ir izpirkta, Pārdevējs tiesīgs, izmantojot Pircēja norādīto saziņas rīku, kontaktēties ar Pircēju par pasūtītās, bet neesošās preces aizstāšanu.

Ja Pircēju paredzētajā piegādes laikā/dienā nevar sazvanīt un Pārdevēja kurjeram nav iespējas nodot preces/pakalpojumus Pircējam, kurjers turpina ieplānoto reisu un preces atgriežas Pārdevēja noliktavā.

Ja preces ir atgrieztas Pārdevēja noliktavā Pircēja vainas dēļ, Pircējam nākamajā darba dienā tiek piegādātas tās pašas preces. Ja tās ir bijušas svaigās pārtikas preces (piem. banāni vai piens) vai preces ar īsu derīguma termiņu, šo preču kvalitāte var tikt ietekmēta. Pircējs pats uzņemas atbildību par šādām precēm un Pircējam minētās preces netiks kompensētas vai mainītas.

Enerģijas dzērienus un alkoholu ir tiesīgs saņemt tikai pats Pircējs fiziska persona personīgi. Ja Latvijas Republikas normatīvie akti paredz, ka noteiktas preces var iegādāties tikai personas, kurām ir tādas tiesības (piemēram alkohola iegādei nepieciešamais vecums), Pārdevēja kurjeram piegādes brīdī ir tiesības pārliecināties vai saņēmējs tiesīgs attiecīgās preces iegādāties. Kurjeram konstatējot, ka Pircējam nav tiesību iegādāties pasūtītās preces, līgums par tādu preču pārdošanu uzskatāms par nenoslēgtu, preces Pircējam netiek nodotas. Pircējs- juridiska persona nodrošina, ka alkoholu saturošu piegādi pieņem pilngadīga persona.

Ja iepriekš minēto iemeslu dēļ prece nevar tikt nodota pircējam, Pārdevējam ir tiesības no Pircējam atmaksājamās summas ieturēt preču piegādes izdevumus. Par alkoholisko dzērienu tirdzniecību tuvāka informācija ir zemāk, rindkopā Alkoholisko dzērienu iegāde.

Pieņemot no Pārdevēja kurjera preces, Pircējs pārbauda sūtījuma stāvokli, piegādāto preču atbilstību pasūtījumam un piegādes pavaddokumentam. Ja Pircējs nav izteicis aizrādījumus par iepriekš minēto, sūtījums ir uzskatāms par piegādātu atbilstoši veiktajam pasūtījumam un pienācīgā kvalitātē.

Tajos gadījumos, kad preču pieņemšanas laikā Pircējs ir pamanījis, ka sūtījumā nav atbilstošā preču daudzuma vai piegādātās preces neatbilst tā pasūtītajām precēm un tas nav norādīts preču pavaddokumentā, Pircējam preču pieņemšanas laikā par to jāinformē Pārdevēja kurjers. Ja prece ir nekvalitatīva, Pircējs šādu preci nepieņem un atgriež Pārdevēja kurjeram. Par atgrieztām precēm samaksātā nauda tiks noteiktā kārtībā atmaksāta Pircējam.

Kvalitāte, garantija, termiņš.

Pārdevējs izvēlēsies pasūtījuma izpildei svaigākos un augstākās kvalitātes produktus un preces no Pārdevēja noliktavā pieejamā. Pārdevējs piegādās produktus ar visilgāko noliktavā pieejamo derīguma termiņu. Lielākajai daļai svaigo produktu interneta veikalā tiek uzrādīts, ar kādu minimālo derīguma termiņu tiks piegādāts produkts. Norādītais dienu skaits norāda izvēlētā produkta minimālo derīguma termiņa laiku pēc piegādes (ieskaitot piegādes dienu). Preces tiks atbilstoši iepakotas un drošā veidā transportētas.

Preces ražotāji var piešķirt noteiktām precēm kvalitātes garantiju, kas ir spēkā preču ražotāja noteiktā laika posmā. Ja precei ir piešķirta ražotāja garantija, tās termiņi, kā arī citi nosacījumi norādīti preču aprakstos un ar precēm izsniegtajā garantijas apliecinājuma dokumentā. Ja atsevišķa garantijas dokuments nav pievienots, par garantijas apliecinājumu kalpo preču piegādes dokuments. Tomēr, preču piegādes dokuments ir jāsaglabā arī ja ir bijis atsevišķs preces garantijas dokuments.

Precēm ir spēkā atbilstošajos normatīvajos aktos noteiktās kvalitātes garantijas.

Pārdevējs norāda, ka preces attēls, kas redzams interneta veikalā Birojs.lv nav tieši tā pati prece, kuru piegādā Pircējam, bet kopējs preci raksturojošs attēls un tamdēļ prece no attēlā redzamā var atšķirties izmēra, formas un krāsas ziņā. Preces īpašības norādītas pie katras preces apraksta un Pārdevējs atspoguļo preču ražotāja norādītās preču īpašības. Par preču īpašību informāciju ir atbildīgs preču ražotājs. Pārdevējs nedod nekādu garantiju, ka prece visos gadījumos atbildīs Pircēja vēlmēm. Ja Pircējs nav apmierināts ar preces kvalitāti, Pircējs noteiktā kārtībā var atteikties no konkrētās preces.

Svaigu preču garantija.

Svaiguma garantija ir Pārdevēja apņemšanās izvēlēties un piegādāt Pircējam produktus ar visilgāko derīguma termiņu. Lielākajai daļai svaigo produktu mājas lapā tiek uzrādīts, ar kādu minimālo derīguma termiņu tiks piegādāts produkts. Norādītais dienu skaits norāda izvēlētā produkta minimālo derīguma termiņa laiku pēc piegādes (ieskaitot piegādes dienu). Daudzi produkti ir svaigi ierobežotu laika periodu, tādēļ ir svarīgi, lai tiešsaistē pasūtītie un Pircējam piegādātie produkti būtu derīgi lietošanai pēc iespējas ilgāku laika periodu. Birojs.lv apņemas piegādāt svaigākos produktus. Tā mēs nodrošinām svaiguma garantiju.

Lai saņemtu svaigu preci, Pircējam jānodrošina tās saņemšana piegādes dienā. Ja prece netiek saņemta piegādes dienā, tā atgriežas noliktavā un nākamā darba dienā tiek piegādāta tieši tā pati prece. Ja minētās aizkavēšanās dēļ cietusi preču kvalitāte, Pircējs pats uzņemas atbildību un Pircējam šādas preces netiks kompensētas vai mainītas.

Ja Pārdevējs pieļauj kļūdu un piegādā Pircējam preci ar notecējušu derīguma termiņu, Pārdevējs atmaksās 100% Pircēja samaksāto naudas summu par šo preci.

Atteikuma tiesības (piemēro fiziskai personai).

Pircējam – fiziskai personai ir tiesības vienpusēji izmantot atteikuma tiesības un atkāpties no interneta veikalā Birojs.lv noslēgtā preču pirkuma līguma. Atteikuma tiesības var tikt izmantotas normatīvajos aktos, šajos Lietošanas noteikumos un citos attiecināmos Birojs.lv izdotajos nosacījumos noteiktā kārtībā. Atteikuma tiesības var izmantot tikai Pircējs, kurš atbilstoši normatīviem aktiem atzīstams par patērētāju, tas ir fiziska persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties vai ir iegādājusies preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tā saimniecisko vai profesionālo darbību.

Pircējam (patērētājam) ir tiesības atteikties no pasūtītās preces 14 dienu laikā, par to paziņojot Birojs.lv Klientu Servisam (skat. sadaļā Kontakti). Pircējs var iesniegt brīvas formas paziņojumu, kurā norādīts Pircēja vārds, uzvārds, kontakttālrunis, pasūtījuma datums un prece/pakalpojums attiecībā uz kuru Pircējs ir izmantojis atteikuma tiesību.

Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas laikā līdz preces atgriešanai Pārdevējam.

Piegādes maksa, ja tāda bija samaksāta, Pircējam netiek atmaksāta.

Pircējs ir atbildīgs par tiešajām izmaksām, kas saistītas ar šādu preču atgriešanu.

Kārtība kādā preces tiek atgrieztas un kā tiek atmaksāta nauda aprakstīta sadaļā- Preču atgriešana un apmaiņa.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

 1. pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, ja Pircējs ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts. Šis noteikums neattiecas uz līgumiem, ja līguma priekšmets ietver gan preci, gan pakalpojumu;
 2. preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras Pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;
 3. prece tiek izgatavota pēc Pircēja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;
 4. prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
 5. pircējs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
 6. prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;
 7. pircējs ir iegādājies audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu un ir atvēris tās iepakojumu;
 8. tiek piegādāti laikraksti, periodiskie izdevumi vai žurnāli, izņemot gadījumu, ja tie tiek piegādāti saskaņā ar abonēšanas līgumu;
 9. līgums ir noslēgts par alkoholiskā dzēriena piegādi, par kura cenu ir panākta vienošanās līguma noslēgšanas laikā, ja tā piegādi var veikt pēc 30 dienām un tā vērtība ir atkarīga no tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt;
 10. patērētājs ir pieprasījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs, ierodoties pie patērētāja, sniedz papildu pakalpojumu vai piegādā preces, kas nav nepieciešamās rezerves daļas, lai veiktu remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus, atteikuma tiesības ir piemērojamas minētajiem papildu pakalpojumiem vai precēm;
 11. citos 20.05.2014. g. Ministru kabineta noteikumi Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” paredzētajos gadījumos.

Preču atgriešana un maiņa (piemēro fiziskai personai).

Preču atgriešana, ja Pircējs izmantojis Atteikuma tiesības.

Preces no kurām Pircējs ir atteicies un kuras ir tikušas piegādātas, ir jāatgriež 14 dienu laikā no to saņemšanas dienas. Preces, kuru derīguma termiņš ir mazāks par 14 dienām ir jāatgriež pirms beidzies to derīguma termiņš. Atgriežot pārtikas preces, tām ir jābūt oriģinālajā iepakojumā, neatvērtām, derīguma termiņa ietvaros +1 diena. Atgriežot nepārtikas preces, tām ir jābūt oriģinālajā iepakojumā, neatvērtām, derīguma termiņa ietvaros +1 diena. Precēm nedrīkst būt norautas vai sabojātas etiķetes, aizsargplēves utaml. Preces jāatgriež pilnā to komplektācijā un kopā ar tām pievienotajām lietošanas instrukcijām utaml. Ja Pircējs nevar nodrošināt šīs prasības, Birojs.lv patur tiesības Pircējam neizmaksāt naudu par atgrieztajām precēm.

Līgumam neatbilstošu preču atgriešana, garantijas apkalpošana.

Pieteikums par līgumam neatbilstošas preces atgriešanu piesakāms Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktā kārtībā.

Pircējs- juridiska persona piesaka kārtībā, kāda noteikta pušu noslēgtā līgumā, bet ja tāda nav, tad neatbilstošas preces tiek pieteiktas Noteikumos minētā kārtībā, tik tāl, cik Noteikumos minētais neattiecas tikai uz patērētāju tiesībām.

Ja Pircējs pēc pasūtījuma saņemšanas ir konstatējis, ka prece ir bojāta un/vai sliktas kvalitātes, Pircējs vēršas Birojs.lv Klientu Servisā, rakstot pieteikumu uz e-pastu pasutijumi@birojs.lv, apraksta preces bojājumu un pievieno fotogrāfiju ar bojāto preci.

Nepārtikas preces, kurām ir derīguma/garantijas termiņš un ir konstatēts preces defekts, Pircējs var atgriezt derīguma/garantijas termiņa laikā.

Pārtikas preces Pircējs var atgriezt pirms beidzies preces derīguma termiņš.

Preces Pircējs uz sava rēķina atgriež, nosūtot pa pastu uz AS A-birojs adresi Kleistu iela 18A-2, Rīga, LV-1067, vai nodod Pārdevēja noliktavā adresē Mellužu iela 15-4, Rīga, LV-1067, pirms tam vienojoties ar Pārdevēju par atgriešanas laiku. Vienojoties ar Pārdevēju, preces var tikt nodotas Pārdevēja pārstāvim (kurjeram).

Pircēja sūdzības tiek izskatītas 15 (piecpadsmit) dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ minētajā termiņā nav iespējams atbildēt uz Pircēja sūdzību, Pārdevējs nekavējoties rakstiski informē par to Pircēju, norādot pagarinājuma nepieciešamību un saprātīgu termiņu, kurā atbilde tiks sniegta. Garantijas apkalpošanas ilgums ir no 7 līdz 30 (septiņām līdz trīsdesmit) kalendārajām dienām. Pārdevējs visos gadījumos garantijas apkalpošanas procesu centīsies īstenot pēc iespējas īsākā laika periodā.

Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Netiek pieņemtas lietotas preces, preces, kuras higiēnas apsvērumu dēļ nevar pieņemt atpakaļ, jo to iepakojums ir atvērts, pārtikas preces ar atvērtu iepakojumu, preces kuras nav pilnīgā komplektācijā, kā arī preces kuru bojājumi ir radušies Pircējam neatbilstoši glabājot preci. Preces jāatgriež atbilstoši iepakotas oriģinālajā iepakojumā un pilnā komplektācijā. Ja prece neatbilst minētajam, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Pircēja par preci samaksāto naudu.

Pircējs var vienoties ar Pārdevēju par preču apmaiņu.

Preču, kuras Pircējs, izmantojot atteikuma tiesības vai sakarā ar preču neatbilstību līgumam, noteiktā kārtībā ir atgriezis atpakaļ Pārdevējam, cenu Pārdevējs atmaksā Pircējam, trīsdesmit dienu laikā pēc preces pieņemšanas, pārskaitot uz kontu no kura veikta preces apmaksa.

Preču atgriešanas izdevumus, izņemot ja tiek atgrieztas līguma noteikumiem neatbilstošas preces, sedz Pircējs.

Ja netiek piegādāta kāda no pasūtītajām precēm, tās vērtība tiek atlīdzināta ar pārskaitījumu uz Pircēja klienta profilā norādīto kontu 3-5 darba dienu laikā. Informācija par naudas atgriešanu tiks nosūtīta uz Pircēja klienta profilā norādīto e-pasta adresi.

Citi noteikumi.

Pārdevējs saglabā sev tiesības vienpusēji grozīt, labot vai papildināt Noteikumus. Pircējam, iepērkoties interneta veikalā Birojs.lv, piemērojami Noteikumi, kas ir spēkā pasūtījuma iesniegšanas brīdī un ir publicēti mājas lapā https://www.birojs.lv/, tādēļ Pircējam ar Noteikumiem jāiepazīstas katrā iepirkšanās reizē. Ja Pircējs veic pasūtījumu, uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies ar Noteikumiem tai brīdī esošajā redakcijā un tiem piekrīt. Birojs.lv mājas lapas saturs ir nodrošināts atbilstoši tam, kāds tas ir atainots Birojs.lv. Pārdevējs vai trešās personas nedod nekādas garantijas par mājas lapas saturu. Birojs.lv nav atbildīgs par jebkādiem izdevumiem vai zaudējumiem, kas radušies jebkādā veidā saistībā ar mājas lapas apmeklēšanu vai izmantošanu, neatkarīgi no tā vai Birojs.lv ir zinājis par mājas lapas vai tās satura trūkumiem.

Pārdevēja mājas lapā sniegtās informācijas mērķis ir informēt tās apmeklētājus par Pārdevēja piedāvātajiem pakalpojumiem un precēm, to lietošanu, tomēr Pārdevējs nekādā veidā tieši vai netieši negarantē vai neapliecina un neatbild par to, ka informācija, kas sniegta mājas lapā Birojs.lv vai ar šīs tīmekļa vietnes palīdzību, ir precīza, pilnīga vai atjaunināta vai par to, ja tā nav pieejama no Birojs.lv neatkarīgu iemeslu dēļ. Pārdevējs neapliecina un negarantē to, ka šī mājas lapa un/ vai caur to internetā sniegtie pakalpojumi darbosies nekļūdīgi vai bez pārtraukumiem. Birojs.lv mājas lapā norādītā informācija nekādā gadījumā nav uzskatāma par padomu vai aicinājumu iegādāties vai pārdot kādu preci, vai pakalpojumu, vai arī par kādu citu Pārdevēja ieteikumu. Jāņem vērā, ka Pārdevējs nepiedāvās preces vai pakalpojumus jebkurai personai, kuras gadījumā pēc Pārdevēja ieskatiem šādu pakalpojumu sniegšana ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

Katra puse atbild par otrai Pusei nodarītiem tiešiem zaudējumiem, ja tādi radušies Noteikumu pārkāpuma rezultātā.

Pārdevējs atbrīvojams no atbildības, ja Pircējs daļēji vai pilnībā nav iepazinies ar Noteikumiem, kaut arī tam tāda iespēja tika sniegta.

Pārdevējs, ievērojot sistēmas iespējas un kapacitāti, tiesīgs dzēst Pircēja klienta profilu, ja interneta veikals Birojs.lv netiek lietots ilgāk kā divus gadus. Ja Pircējs regulāri pārkāpj Noteikumus, Pārdevējs tiesīgs bloķēt vai dzēst Pircēja klienta profilu. Pārdevējam ir tiesības, bez brīdinājuma, vienpusēji ierobežot Pircējam interneta veikala Birojs.lv pakalpojumu izmantošanu vai atcelt Pircēja reģistrāciju, ja Pircējs interneta veikalu izmanto pārkāpdams šos Noteikumus, mēģina kaitēt Pārdevējam vai sistēmas darba stabilitātei un/vai drošībai. Pārdevējs saglabā tiesības ierobežot pirkumus, kuros ir vairumtirdzniecības pirkšanas pazīmes vai pēc kuriem ir pastiprināts pieprasījums. Visi strīdi risināmi sākotnēji pārrunu ceļā, griežoties pie Pārdevēja, bet ja strīdīgā situācija nav tikusi atrisināta pārrunu ceļā, strīdu Pircējs- fiziska persona var risināt pēc piekritības Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, (https://www.ptac.gov.lv/) Patērētāju strīdu risināšanas komisijā un/vai Latvijas Republikas tiesā. Pircējs -juridiska persona strīdu var risināt pārrunu ceļā un/vai Latvijas Republikas tiesā.

Pārdevējs tiesīgs neapkalpot Pircēju, ja tiek konstatēta Pircēja, tā patiesā labuma guvēja, amatpersonu, īpašnieku tieša vai netieša iekļaušana kādā no sankciju sarakstiem. Pie šādiem apstākļiem tiek pārtraukta  sadarbība arī ar Pircēju, kurš ir noslēdzis jebkādu līgumu ar Pārdevēju.

Noteikumi pakļauti Latvijas Republikas normatīviem aktiem. Ja jebkurš no Noteikumos ietvertajiem nosacījumiem, pēc kompetentas iestādes ieskatiem, ir uzskatāms par neatbilstoši normatīviem aktiem, tas neietekmē pārējo nosacījumu spēkā esamību.

Alkoholisko dzērienu iegāde.

Enerģijas dzērienu un alkoholu saturošu dzērienu apritē Pārdevējs ievēro atbilstošajos normatīvajos aktos noteiktos aizliegumus un ierobežojumus alkoholisko dzērienu iegādei un piegādei. Pircējs var pasūtīt enerģijas dzērienus un/vai alkoholu saturošus dzērienus (Noteikumos saukti arī kā alkoholiskie dzērieni) tikai, ja Pircējs- fiziska persona ir sasniegusi 18 gadu vecumu. Veicot pirkumu interneta veikalā, ir nepieciešama Pircēja identitātes un vecuma pārbaude, pirms pirkuma apmaksas Pircējam būs nepieciešams apliecināt, ka ir vismaz 18 gadus vecs, Pircēja identitātes un vecuma apliecināšanai izmantojot Pārdevēja piedāvāto un normatīviem aktiem atbilstošu elektroniskās identifikācijas veidu (kvalificēts vai kvalificēts paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzeklis):

 1. Izmantojot Smart ID – lai apstiprinātu vecumu Pircējam būs nepieciešama Smart ID pilnas piekļuves versija ar kvalificēto elektronisko parakstu (drošības līmenis1). To iespējams pārbaudīt Smart ID aplikācijā sadaļā "Izvēlne" - "Lietotāja informācija" - "Konta līmenis: Smart-ID kvalificēts elektroniskais paraksts". UZMANĪBU: Smart ID pamata versija nav izmantojama identitātes un vecumu apstiprināšanai.
  • Informācija, lai uzstādītu Smart ID viedierīcē atrodama šeit: https://www.smart-id.com/lv/lejupielade/registrejiet-kontu/

   Pēc Smart ID uzstādīšanas viedierīcē, konts jāpiereģistrē. Pircējam būs nepieciešams ievadīt savu personas kodu. Pēc tam viedierīcē, kurā ir Smart ID konts, parādīsies paziņojums, par nepieciešamību apstiprināt autentifikāciju ar PIN1 kodu. Jāņem vērā, ka Latvijā izsniegtos jaunā parauga personas kodus, kas nesatur dzimšanas datus, nevarēs reģistrēt tiešsaistē un būs jādodas uz bankas filiāli.

    
 2. Izmantojot eParaksts mobile – Pircējam būs nepieciešams ievadīt savu eParaksts lietotāja kodu. Pēc tam viedtālruņa e-paraksts mobile lietotnē būs nepieciešams apstiprināt autentifikāciju, izmantojot PIN kodu vai biometriskos datus.

Alkoholiskos dzērienus iespējams apmaksāt tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā. Pircējs var pasūtīt enerģijas dzērienus un/vai alkoholu saturošos dzērienus jebkurā laikā, bet šīs preces tiek piegādātas tikai laika posmā no 08:00 līdz 22:00. Ja jebkādu iemeslu dēļ faktiskais piegādes laiks ir agrāks vai vēlāks par norādītajām stundām un pasūtījums satur alkoholu saturošus dzērienus, preces paliks pie Pārdevēja kurjera un Pircējam noteiktā kārtībā tiks atgriezta par precēm samaksātā nauda. Pārdevējam ir tiesības no tās ieturēt piegādes izdevumus.

Alkoholisko un enerģijas dzērienu piegādi var saņemt pilngadīga persona, kas sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu. Saņemot preces, Pircējs uzrāda kurjeram savu vecumu apstiprinošu spēkā esošu personas apliecinošu dokumentu (Latvijas Republikas (vai ārvalsts) pilsoņa pasi, Latvijas Republikas (vai ārvalsts) pilsoņa personas identifikācijas apliecību). Pircējam šāds vecumu apliecinošs dokuments jāuzrāda, ja tā vecums nepārsniedz 25 gadus, bet pēc kurjera pieprasījuma arī citos gadījumos. Pircējam neuzrādot personas dokumentu, uzrādot spēkā neesošu personas dokumentu vai noskaidrojoties, ka Pircējs ir jaunāks par 18 gadiem, Pārdevējs alkoholu/enerģijas dzērienus nenodod Pircējam un ir uzskatāms, ka preču (alkohola/enerģijas dzērienu) piegāde nav iespējama Pircēja vainas dēļ un līgums par tādu preču pārdošanu uzskatāms par nenoslēgtu. Pircējam noteiktā kārtībā tiks atgriezta par precēm samaksātā nauda. Pārdevējam ir tiesības no tās ieturēt piegādes izdevumus.

Pircējam- juridiskai personai jānodrošina lai alkoholu saturošus dzērienus saņemtu pilngadīga persona.

Brīdinājumi.

Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme.
Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
Aizliegts piegādāt (izsniegt) alkoholiskos dzērienus no pulkst. 22:00 līdz 8:00.
Aizliegts alkoholiskos dzērienus pārdot, iegādāties un nodot nepilngadīgām personām.

Informācija par speciālo atļauju (licenci) atrodama ŠEIT. Pielikums ŠEIT.

Klientu serviss.

Kontakti: Tālr. +371 63331122, E-pasts: pasutijumi@birojs.lv, Darba laiks: P-Pk plkst. 8:30-17

Privātuma atruna un lietošanas noteikumi.

AS "A-birojs" (turpmāk - birojs.lv) apmeklētāju personas datu aizsardzību nodrošina atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Birojs.lv ir veicis visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā. Informācija, kas par apmeklētājiem tiek iegūta, izmantojot birojs.lv mājas lapu, tiek apstrādāta atbilstoši to ieguves mērķim, piemēram, lai sniegtu apmeklētāja pieprasīto informāciju vai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu un tml. Lai varētu nodrošināt pakalpojumus un izvērtēt nepieciešamību uzlabot mājas lapas saturu un tā izvietojumu, arī par birojs.lv mājas lapas apmeklētājiem tiek apstrādāta informācija, kas ietverta mājas lapas piekļuves failos, piemēram, IP adrese, interneta servisa nodrošinātājs, apmeklējuma laiks, aplūkotās sadaļas. Birojs.lv mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies), kas nodrošina mājas lapas plašākas izmantošanas iespējas. Atbilstoši izmantoto tehnoloģiju piedāvātajām iespējām var atteikties no sīkdatņu izmantošanas, tomēr tas nav ieteicams, jo šādā gadījumā tiks samazinātas birojs.lv mājas lapas izmantošanas iespējas.

Vairāk par datu apstrādi lasi ŠEIT

Lai nodrošinātu vislabāko Birojs.lv interneta lapas darbību, mēs izmantojam sīkdatnes. Ja turpini izmantot šo interneta lapu, tu piekrīti lietot mūsu sīkdatnes. Iepazīsties ar mūsu privātuma un sīkdatņu (cookies) lietošanas politiku.