Konsultācijas, pasūtījumi P-Pk 8:30-17:00 63331122 birojs@birojs.lv 0 Pasūtījuma summa 0.00 EUR Ienākt vai Reģistrēties
LV / RU

Loterijas “Iepērcies Birojs.lv un laimē ceļojumu!” noteikumi.
Loterijas atļaujas Nr. 5754

 

 1. Loterijas organizētājs: Preču pārdevējs un pakalpojumu sniedzējs SIA “A-birojs”, Reģ. nr. 40003972121; Juridiskā adrese: Kleistu iela 18a-2, Rīga, LV-1067.
   
 2. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.
   
 3. Loterijas norises teritorija: Latvijas Republika. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs.
   
 4. Loterijas norises sākuma datums ir 2019. gada 3. jūnijs. Loterijas norises beigu datums ir 2019. gada 28. jūnijs.
   
 5. Loterijas prece: www.birojs.lv interneta veikalā veiktie pirkumi, kuru kopējā summa vienā pirkuma reizē sastāda vismaz 90 EUR bez PVN. Ja pasūtījuma kopējo summu sastāda vairākas pavadzīmes, kuru kopsumma ir vismaz 90 EUR bez PVN, lietotājam ir tiesības reģistrēt visas. Piemēram, trīs pirkuma pavadzīmju summas ir 90; 50 un 40 EUR bez PVN, lietotājs drīkst reģistrēt pavadzīmi par 90 EUR bez PVN un vienu no mazāko summu pavadzīmēm, kuru kopējā summa sastāda 90 EUR bez PVN.
   
 6. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, netiks ierobežots.
   
 7. Loterijā nevar piedalīties SIA “A-birojs” darbinieki. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta.
   
 8. Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2019. gada 3. jūnija līdz 2019. gada 27. jūnijam, jāiegādājas vismaz viens pirkums www.birojs.lv interneta veikalā, kura kopējā vērtība vienā pirkuma veikšanas reizē ir vismaz 90 EUR bez PVN un jāreģistrējas Loterijai:

  8.1 Aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā www.birojs.lv . Anketā jānorāda vārds, uzvārds, dalībnieka tālruņa numurs, uzņēmuma nosaukums, pasūtījuma saņemšanas datums un saņemtās pavadzīmes numurs. Reģistrācija ir bez maksas.

  8.2 Obligāti aizpildāmie lauki, lai veiktu dalību loterijā ir: vārds, uzvārds, , dalībnieka tālruņa numurs, uzņēmuma nosaukums, pasūtījuma saņemšanas datums un saņemtās pavadzīmes numurs.

  8.3 Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs.

  8.4 Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un  pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un saņemtā pasūtījuma pavadzīmes numuru.

  8.5 Lai saņemtu loterijas balvu, loterijas dalībniekam balvas saņemšanas brīdi loterijā reģistrētajā pavadzīmē noradītajam uzņēmumam nedrīkst būt kavēti maksājumi.

   
 9. Izpildot loterijas nosacījumus vairākkārt, loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts vairākas reizes.

  9.1 Lai piedalītos nedēļas izlozē, viens unikālās pavadzīmes numurs var laimēt nedēļas balvu, attiecīgi viens reģistrēts unikāls pavadzīmes numurs ir derīgs tikai tekošās nedēļas izlozē. Nākamās nedēļas izlozē tekošās nedēļas reģistrētie pavadzīmes numuri vairs nepiedalās.

  9.2 Tekošajā nedēļā veikto un nākamajā nedēļā saņemto pasūtījumu pavadzīmju numuri tekošās nedēļas izlozē nepiedalās, t.i., nedēļas izlozē piedalās tikai tajā pašā nedēļā saņemto pasūtījumu pavadzīmes numurs.

  9.3 Ja pasūtījums ir saņemts ar vairākām pavadzīmēm (taču kopējā pirkuma summa ir vismaz 90 EUR bez PVN), jānorāda reģistrācijas laikā numurs no vienas no pavadzīmēm, kā arī jāaizpilda pārējie obligātie lauki, lai būtu iespējams identificēt loterijas dalībnieku.

  9.4 Ja vienā dienā veiktais pasūtījums tiek piegādāts tekošajā un nākamajā nedēļā (vai divas dienas pēc kārtas) un abu pavadzīmju summa ir vismaz 90EUR bez PVN, klientam ir tiesības reģistrēt abas pavadzīmes un piedalīties izlozē.

  9.5 Ja tekošajā nedēļā ir saņemts pasūtījums, kurā 1 no pozīcijām tiks vesta atsevišķi un tās summa pietrūkst līdz minimālajai nepieciešamajai pasūtījuma summa (90 EUR bez PVN) , kas piedalās loterijā, klientam ir tiesības reģistrēt savu pirkumu izlozei tekošajā nedēļā, kā arī jāaizpilda pārējie obligātie lauki, lai būtu iespējams identificēt loterijas dalībnieku.

  9.6. Pirkumi, kuri tiek daļēji vai pilnībā apmaksāti ar Birojs.lv dāvanu kartēm nepiedalās loterijā.

   
 10. Ja viens pavadzīmes numurs tiek reģistrēts vairākkārt, par derīgu tiek uzskatīts tas unikālais pavadzīmes numurs/pavadzīmes numura iesūtītājs, kas to ir reģistrējis pirmais.
   
 11. Balvu fonds:
   

  Balva

  1 balvas vērtība (EUR ar PVN)

  Skaits

  Balvu kopējā vērtība (EUR)

  Dāvanu karte Valnilla Travel

  750,00

  4

  3000,00

  Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN:

  3000,00

 12. Loterijā tiek noteiktas 4 (četras) izlozes, kurās piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 8. punktu:
   

  Izlozes norises
  laiks

  Periods, par kādu
  notiek izloze

  Izlozētās balvas
  un skaits

  07.06.2019
  plkst. 16:00

  03.06.2019. plkst. 00.00 –
  06.06.2019. plkst. 23.59

  1 (viena) dāvanu karte Vanilla Travel 750 EUR vērtībā

  14.06.2019
  plkst. 16:00

  07.06.2019. plkst. 00.00 –
  13.06.2019. plkst. 23.59

  1 (viena) dāvanu karte Vanilla Travel 750 EUR vērtībā

  21.06.2019
  plkst. 16:00

  14.06.2019. plkst. 00.00 –
  20.06.2019. plkst. 23.59

  1 (viena) dāvanu karte Vanilla Travel 750 EUR vērtībā

  28.06.2019
  plkst. 16:00

  21.06.2019. plkst. 00.00 –
  27.06.2019. plkst. 23.59

  1 (viena) dāvanu karte Vanilla Travel 750 EUR vērtībā


 13. Izlozes notiek Loterijas rīkotāju pilnvarotās puses SIA “A-birojs” telpās – Kleistu ielā 18a-2, Rīgā, 2. stāvā.
 14. Izlozes tiks veiktas ar mājaslapas https://www.random.org/ starpniecību.

 15. Ar loterijas uzvarētāju sazināsimies izlozes dienā.

 16. Pakaļ izlozētajai balvai uzvarētājs drīkst ierasties nākamajā darba dienā.

 17. Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 3 000 (trīs tūkstoši) dalībnieku. Tādejādi iespēja iegūt laimestu ir 4 (četri) pret visu reģistrāciju skaitu prognozējot 4 (četri) pret 3 000 (trīs tūkstoši).

 18. Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2019. gada 28. jūnijā līdz plkst. 23:59 mājas lapā www.birojs.lv  , kā arī Birojs.lv Facebook lapā https://www.facebook.com/Abirojs/
  Pilns uzvarētāju saraksts būs pieejams līdz 2019. gada 28. jūlijam.

 19. Laimesta ieguvēji par laimesta saņemšanu tiks informēti personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas.

 20. Loterijā var piedalīties no 16 (sešpadsmit) gadiem, balvu saņemot, Loterijas rīkotāju pilnvarotā puses SIA “A-birojs” ir tiesīgas balvu neizsniegt, ja dalībnieks nav sasniedzis 16 (sešpadsmit) gadu vecumu.

 21. Balvu dokumentācija un saņemšana tiks kārtota pie Loterijas rīkotāju pilnvarotās puses SIA “A-birojs” telpās – Kleistu ielā 18a-2, Rīgā, 2. stāvā.

 22. Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotāju pilnvaroto pusi SIA “A-birojs” pa tālruni +371 26007499 darba dienās no 9:00 līdz 17:00 un vienoties par balvas saņemšanu līdz 2019. gada 28. jūlijam. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un pāries Ražotāja īpašumā.

 23. Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Saņemot laimētās balvas, Loterijas laimētāji un Loterijas rīkotāji paraksta balvas pieņemšanas - nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.

 24. Ja Loterijas laimētājs nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi, balva netiek izsniegta

 25. Loterijas rīkotājiem Loterijas dalībnieka Loterijas laikā iegūtā balva pēc Loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu, un nav jākompensē Loterijas uzvarētājam balvas vērtība skaidrā naudā.

 26. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.

 27. Loterijas rīkotāji nevar tikt uzskatīti par vainīgiem, ja Loterijas dalībnieki nevērīgi izturas pret šiem Loterijas noteikumiem.

 28. Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ.

 29. Loterijas rīkotājiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt Loteriju un balvu izsniegšanu gadījumos, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā Loterijas rīkotāju pienākums ir informēt Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju un, saskaņojot ar Ražotāju, paziņot masu saziņas līdzekļos par Loterijas pārtraukšanu.

 30. Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA „A-birojs”, (Kleistu iela 18a-2, Rīga, Latvija, LV-1067) līdz 2019. gada 28. janvārim ar norādi Loterija “Iepērcies Birojs.lv un laimē katru nedēļu!”, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.

 31. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2019. gada 28. janvāra, neizraisa juridiska sekas.
  Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.

 32. Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību loterijā, ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētās loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un loterijas periodu.

 33. Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.

 34. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.birojs.lv , kā arī pa tālruni +371 26007499.


  Pielikums Nr. 1 par datu ievākšanu, atbilstoši datu regulai.

  Datu pārzinis: personas datu pārzinis ir SIA “A-birojs”, juridiskā adrese: Kleistu iela 18a-2, Rīga, LV-1067, kontaktinformācija personas datu aizsardzības jautājumiem: Kleistu iela 18a-2, Rīga, LV-1067, marketings@birojs.lv, +371 26007499.
  Jūsu personas datu apstrādes nolūki: SIA “A-birojs” apstrādās personas datus šādos nolūkos: Loterijas organizēšana un īstenošana saskaņā ar Loterijas noteikumiem, tostarp Loterijas dalībnieku identificēšana, Loterijas organizēšana, uzvarētāju noteikšana un apbalvošana, informācijas sniegšana par Loteriju.

  Personas datu apstrādes pamati: SIA “A-birojs” izmanto šādus personas datu apstrādes pamatus:
  Piekrišana: tajā skaitā Loterijas dalībnieku kontaktinformācijas izmantošanai Loterijas organizēšanai, uzvarētāju apbalvošanai un informēšanai;
  Pārziņa leģitīmo interešu ievērošana: tajā skaitā informācijas glabāšana Loterijas dalībnieku pretenziju izskatīšanai un pierādījumu sniegšanai likumā noteiktajām iestādēm.
  Iespējamie datu saņēmēji: Visi loterijā reģistrētie personas dati tiks glabāti tikai SIA “A-birojs” un netiks nodoti 3. personām.
  Datu apstrādes ilgums: SIA “A-birojs” apstrādās minētos personas datus līdz šajos noteikumos norādītā apstrādes nolūka sasniegšanai. Dati tiks glabāti piecus gadus, pamatojoties uz LR normatīvajiem aktiem.

  Jūsu tiesības:
  Loterijas dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar saviem iesniegtajiem un apstrādātajiem datiem, labot tos, saņemt un pārsūtīt tos citam pārzinim. Jebkurš pieprasījums jāiesniedz rakstiski uz e-pastu: marketings@birojs.lv
  Loterijas dalībnieks ir tiesīgs bez jebkādām negatīvām sekām atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei. Atsaucot savu piekrišanu, Loterijas dalībnieks vairs nepiedalās loterijā.
  Šāds atsaukums sūtāms uz e-pastu: marketings@birojs.lv
  Loterijas dalībniekam ir tiesības iesniegt sūdzību par datu apstrādi Datu valsts inspekcijai.

Lai nodrošinātu vislabāko Birojs.lv interneta lapas darbību, mēs izmantojam sīkdatnes. Ja turpini izmantot šo interneta lapu, tu piekrīti lietot mūsu sīkdatnes. Iepazīsties ar mūsu privātuma un sīkdatņu (cookies) lietošanas politiku.